Imazol Plus drm.crm.1x30g

Imazol Plus drm.crm.1x30g

50008637
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
99 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem
Imazol

Přípravek je vhodný k léčbě plísní a silně mokvajících infekcí v meziprstních prostorách nohou (např. „atletická noha").

Podrobné informace o produktu

Imazol Plus je antimykotikum s rozšířeným protibakteriálním účinkem. Obsahuje kombinaci antimykotika klotrimazolu a antiseptika hexamidinu. Hexamidin rozšiřuje spektrum účinnosti přípravku proti gramnegativním bakteriím.

Díky svým vlastnostem je vhodný na léčbu běžných, ale i superinfikovaných mykóz jako např. „atletická noha" a jiných smíšených infekcí. Hydrofilní masťový základ je adekvátní u tohoto typu lézí.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Imazol Plus
krém

(clotrimazolum, hexamidini-diisethionas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Imazol Plus musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
 1. Co je Imazol Plus a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Imazol Plus používat
 3. Jak se Imazol Plus používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Imazol Plus uchovávat
 6. Další informace
1. CO JE IMAZOL PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravky Imazol jsou protiplísňové a protibakteriální přípravky se širokým spektrem účinku. Účinek klotrimazolu zahrnuje všechny důležité druhy kožních plísní a jisté bakterie. Hexamidín v přípravku Imazol Plus zesiluje účinek klotrimazolu proti kvasinkám a rozšiřuje jej o další druhy bakterií, které se podílejí na vzniku tzv. „atletické nohy“ (je to stav, kdy se plíseň na nohou silně rozmokvá). Imazol Plus je vhodný k léčbě plísní a silně mokvajících infekcí v meziprstních prostorách nohou.

Rovněž je vhodný k léčbě některých speciálních onemocnění jako jsou: „Pityriasis versicolor“ (kožní onemocnění způsobené mikroorganizmem Malassezia furfur s tvorbou kávově hnědých skvrn na kůži, které mohou měnit barvu), „Erythrasma“ (kožní onemocnění projevující se ostře ohraničenými hnědavě červenými skvrnami se zřaseným šupinatým povrchem, lokalizovanými hlavně na vnitřních plochách stehen). Diagnózu těchto onemocnění ovšem vždy určí lékař, se kterým se poraďte o vhodnosti používání přípravku Imazol Plus.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IMAZOL PLUS POUŽÍVAT
Nepoužívejte Imazol Plus
 • Přípravky nesmí používat nemocní se známou přecitlivělostí na klotrimazol nebo jiný derivát imidazolu a ostatní složky přípravků.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Imazol Plus je zapotřebí

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Imazol Plus používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů Vašeho lékáře.

3. JAK SE IMAZOL PLUS POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Imazol Plus přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokuď Vám lékář nepředepíše jinak, používejte krém Imazol Plus následovně:
Imazol Plus se lehce vtírá 2-krát denně, nejlépe ráno a večer po umytí a důkladném osušení postižených míst. U silně se šupících mykóz zejména na ploskách nohou Vám lékař doporučí i keratolytickou léčbu (uvolňování horních vrstev pokožky). K úplnému vyléčení a prevenci opakování je nevyhnutně nutná dostatečně dlouho trvající léčba - u kvasinkových infekcí 2 týdny, u infekcí zapříčiněných jinými kožními plísněmi (dermatofyty) asi 6 týdnů.

Jestliže se do doby 2 týdnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem.

Bez porady s lékařem používejte přípravek nejdéle 4 týdny.

Postižená místa je vhodné nechat nezakrytá alespoň 10 minut po použití přípravku. Je nutné často měnit oblečení zakrývající postižená místa.

Při náhodném požití přípravku dítětem se rovněž poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Imazol Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravky jsou obvykle dobře snášeny, ale mohou se vyskytnout projevy přecitlivělosti v podobě zarudnutí a svědění v místě nanášení. Léčbu ihned přerušte, reakce vymizí záhy. Po přerušení používání přípravků je zapotřebí další postup projednat s ošetřujícím lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK IMAZOL PLUS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Imazol Plus nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívat déle než 4 týdny od prvního otevření.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Imazol Plus obsahuje
Léčivými látkami jsou clotrimazolum a hexamidini-diisethionas. 1 g krému obsahuje 10 mg klotrimazolu a 2,5 mg hexamidin-diisetionátu.
Pomocnými látkami jsou oktyldodekanol, dimetikon 350, glycerol-monodistearát, stearomakrogol-250-stearát, stearomakrogol 1000, kyselina octová 99%, natrium-acetát, čistěná voda.

Jak přípravek Imazol Plus vypadá a co obsahuje toto balení
Imazol Plus je bílý homogenní neprůhledný krém se slabým charakteristickým zápachem. Imazol Plus je dostupný v tubě obsahující 30 g krému.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika, a.s.
 
BALENÍ
30 g krému
 
LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Zdroj: http://www.spirig.cz

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Imazol Způsob užití Vnější
Farmakoterapeutická skupina dermatologika SUKL 16896
EAN 904593

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.