Souhlas se zpracováním OÚ

10. 5. 2018 | 0x

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., IČ: 28511298, se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dále jen „správce“), jako provozovateli e-shopu Dr.Max umístěného na stránkách www.drmax.cz (dále jen „e-shop“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu shromážděném správcem při provozu e-shopu a stránek www.drmax.cz, a to za účelem, abych byl/a ze strany správce marketingově oslovován/a s nabídkami slev, výhod či jiných akcí a s informacemi o produktech a službách. Beru na vědomí, že správcem bude v této souvislosti prováděno profilování (zejména dle údajů o mých transakcích v e-shopu, mých preferencích a dle způsobu, jak užívám stránky www.drmax.cz), a to pro výběr vhodných nabídek a pro zajištění uživatelského komfortu a plné funkcionality stránek.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány do doby odvolání mého souhlasu, nejdéle však po dobu 3 let od poslední transakce, kterou v e-shopu provedu. Beru na vědomí, že po odvolání souhlasu může správce mé osobní údaje v omezeném rozsahu užít z důvodu oprávněného zájmu (ochrana práv správce).

Zpracování mých osobních údajů probíhá na základě tohoto souhlasu. Mám právo požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (vč. námitek proti šíření obchodních sdělení) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 (volání je zpoplatněno dle ceníku příslušného operátora) nebo dopisem na adrese sídla správce. Šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky lze ukončit také způsobem uvedeným v každém jednotlivém obchodním sdělení.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu. Pokud tedy souhlas neudělím či udělený souhlas odvolám, nebudu ze strany správce marketingově oslovován/a. Udělení souhlasu však není nutné pro provedení transakce v e-shopu.

Beru na vědomí, že příjemci mých osobních údajů mohou být osoby/společnosti zapojené do provozu e-shopu (provozující lékárny Dr.Max v ČR, zajišťující dopravu zásilek či provádění plateb) a dále zpracovatelé podílející se na přípravě a zasílání marketingových materiálů a poskytující služby informačních technologií a komunikací.

Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s programem, uplatnění práv a zpracovatelích jsou k dispozici zde.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. Je možné též podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).