Oxamet Mint 0.5promile nas.spr.sol.1x10ml

Registrovaný léčivý přípravek

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

CO JE OXAMET MINT 0,5‰ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Oxamet mint 0,5‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 10 minut a přetrvává 6-8 hodin. 

Oxamet mint 0,5‰ se podává k mírnění příznaků u akutní rýmy z nachlazení, rýmy způsobené poruchou propustnosti cév v nosní sliznici (vazomotorické rýmy), alergické rýmy, zánětu čelistních dutin, zánětu Eustachovy trubice a zánětu středního ucha.

Přípravek Oxamet mint 0,5‰ mohou používat děti starší 8 let a dospělí. 


ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OXAMET MINT 0,5‰ POUŽÍVAT
Nepoužívejte Oxamet mint 0,5‰ :
  • jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku Oxamet mintu 0,5‰ . Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
  • jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).
Přípravek není určen pro děti mladší 8 let.

Zvláštní opatrnosti při použití Oxamet mintu 0,5‰ je zapotřebí:
  • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
  • jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
  • jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
  • jestliže trpíte zbytněním prostaty
  • jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak
  • jestliže trpíte chronickou rýmou 
Pokud trpíte výše uvedenými onemocněními nebo užíváte výše uvedené léky, používejte přípravek Oxamet mint 0,5‰ pouze na doporučení lékaře.

Těhotenství a kojení:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat OXAMET MINT 0,5‰.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Při současném podávání Oxamet mintu 0,5‰ a některých léků užívaných k léčbě depresí může dojít ke zvýšení krevního tlaku. 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

JAK SE OXAMET MINT 0,5‰ POUŽÍVÁ
Pokud lékař neurčí jinak, vstřikuje se dětem od 8 let a dospělým 1 dávka 2-3 krát denně do každé nosní dírky. Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 6 hodin. 
Přípravek se používá krátkodobě. Bez porady s lékařem by neměl být používán déle než 7 dnů. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. 


Před použitím sejměte ochranný kryt. Před první aplikací nosního spreje dávkovač několikrát stiskněte dokud se neobjeví souvislý obláček aerosolu. Při aplikaci držte lahvičku s přípravkem ve svislé poloze. Koncovou část dávkovače vložte do nosní dírky a rychle a prudce zmáčkněte kruhovou část dávkovače. Tím docílíte vstříknutí spreje. Bezprostředně po vstříknutí se doporučuje lehce vdechnout nosem. Stejným způsobem se ošetří i druhá nosní dírka. Po použití nasaďte ochranný kryt.

Jestliže máte pocit, že účinek Oxamet mintu 0,5‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a)více Oxamet mintu 0,5‰ , než jste měl(a):
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Oxametu mint 0,5‰ :
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Oxamet mint 0,5‰ nežádoucí účinky. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení, suchost nosní sliznice a kýchání. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi zřídka se mohou dostavit celkové účinky, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté užívání může vést k vysýchání sliznice nebo jejímu překrvení a lékem vyvolané rýmě. 
V případě výskytu uvedených celkových nežádoucích účinků vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné. 
Jestliže zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU OXAMET MINT 0,5‰
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Oxamet mint 0,5‰ obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum 0,005 g v 10 ml.
Pomocné látky jsou kyselina boritá, dekahydrát tetraboritanu sodného, benzalkonium-chlorid, dihydrát edetanu disodného, blahovičníková silice, polysorbát 80, čištěná voda. 

BALENÍ
Nosní sprej, 10 ml.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Parametry
SUKL název OXAMET MINT 0,5 PM 0,5MG/ML NAS SPR SOL 10ML
Farmakoterapeutická skupina otorinolaryngologika
SUKL kód 49948
EAN 905224
Přílohy
Příbalová infomace PDF