Biocidní přípravky, repelenty

Paranit Strong Dry Protect repelent proti hmyzu 125 ml

Značka: PARANIT
  • Paranit Strong Dry Protect repelent proti hmyzu odpuzuje klíšťata a všechny druhy komárů. Sprej je vhodný i pro děti od 3 let.
199

O produktu: Paranit Strong Dry Protect repelent proti hmyzu 125 ml

50135674

Úvod

Repelentní přípravek ve spreji, který vás ochrání před komáry na 7 hodin! Paranit Strong Dry Protect repelent proti hmyzu je nemastný, rychleschnoucí přípravek s velmi lehkou vůní. Odpuzuje všechny druhy komárů včetně komára tygrovaného, poskytuje 3hodinovou ochranu před klíšťaty. Sprej je vhodný i pro děti od 3 let.

Hlavní vlastnosti

  • ochrana před komáry 7 hodin
  • ochrana před klíšťaty 3 hodiny
  • vhodné i pro děti

Použití

Aplikujte na odkryté části těla. Rovnoměrně nastříkejte na suchou pokožku ze vzdálenosti asi 15 cm. Vyhněte se rtům a oblasti očí. Při použití na obličej nejprve nastříkejte sprej do dlaní a pak jej rozetřete.


Upozornění

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokyny pro bezpečné použití: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Nekuřte. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Je-li třeba vyhledat lékaře, ukažte mu obal nebo etiketu produktu. Standardní věty o nebezpečnosti: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.