Drogerie

Persil Power Prací kapsle Color 74 ks

Značka: PERSIL
5.0
  • Prací kapsle Persil Power Color pronikají do hloubky vláken, dokonale odstraňují odolné nečistoty a zanechávají čisté a svěží prádlo. Udržují sytost a jas barvy.
529

O produktu: Persil Power Prací kapsle Color 74 ks

50147970

Úvod

Prací kapsle Persil Power Color pronikají do hloubky vláken, dokonale odstraňují odolné skvrny i mastnotu a zanechávají čisté a svěží prádlo. Udržují sytost a jas barvy a zachovávají tvar látky. Při kontaktu s vodou se obal kapsle úplně rozpustí a uvolní aktivní látky, které bojují proti skvrnám všeho druhu. Kapsli použijte i při praní na nízké teploty (od 20 °C). Dodává prádlu dlouhotrvající svěžest po dobu 30 dní.

Hlavní vlastnosti:

  • aktivně odstraňuje skvrny
  • zajišťují dlouhotrvající svěžest
  • použijte i při praní na nízké teploty
 

Složení

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, <5 % fosfonáty, enzymy, parfém (geraniol, linalool).


Použití

Vhoďte jednu prací kapsli do bubnu prázdné pračky, přidejte prádlo a spusťte pračku na preferovaný program. Pro množství prádla větší než 4,5 kg nebo velice zašpiněné prádlo použijte dvě kapsle. 


Upozornění

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.