516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Pomáháme

… protože víme, že nejen léky léčí


Česká lékárna holding, kterou veřejně reprezentuje lékárenská síť Dr. Max, si uvědomuje svou povinnost jednat nad rámec vymezný vlastní podnikatelskou činností a přispívat k růstu kvality života v ČR tam, kde problémy nedokáže řešit zřizovatel (stát či samosprávné celky) či jiná osoba vlastními silami v plné míře. Jako společensky odpovědná firma se chce podílet na řešení problémů jednotlivců i skupin obyvatel ČR.

Máte zajímavý projekt? Požádejte o pomoc Dr.Max...

Naše priority

  • Pomáháme především projektům, které se týkají seniorů a děti a mládeže
  • Ke zlepšení kvality života přispíváme jednorázovou i dlouhodobou podporou.
  • Naše pomoc je většinou ve formě finančních darů, nefinanční podpory a studentských grantů.
  • Působíme na regionální i celorepublikové úrovni.

Projekty kterým jsme pomohli

A Doma, z.s.

Podpořili jsme provozování služeb osobní asistence seniorů s chronickým duševním onemocněním (Alzheimrova choroba, demence).

ADAM autistické děti a my ,z.s.

Organizace terapií a volnočasových aktivit pro děti s autismem.

AkSen-aktivní senior, z.s.

Podpořili jsme aktivizační programy pro seniory

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Přispěli jsme na provoz mobilního hospicu

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub PAPRSEK

Podpořili jsme zaměstnance, kteří pečují o osoby se zravotním postižením i seniorům,kdy je tato služba poskytována 24 hodin denně.

Atletika Bez Bariér Pardubice z.s.

Podpora oddílu tělesně postižených sportovců.

BESKYD DZR, o.p.s.

Přispěli jsme na vybavení domova pro imobilní osoby a zajištění sociální péče

Borůvka Borovany

Cílem tohoto projektu je pomoci dětem v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli.

Centrum LOCIKA

Přispěli jsme na rozvoj specializovaných služeb pro dětské oběti domácího násilí.

Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

Přispěli jsme na odborné služby jako je psychoporadenství, psychoterapie pro rodiny s dětmi (cílová kupina děti týrané, zneužívané, se syndromem ADHD atd.)

Cesta životem bez bariér, z.s.

Podpořili jsme školení pro dvě fyzioterapeutky na rozvoj pohybové terapie

DEJME DĚTEM ŠANCI

Organizace poskytuje komplexní podporu dětem a mladým lidem z dětských domovů z celé ČR.

Dětské centrum Čtyřlístek

Finanční podpora putovala na nákup ohřívačů lahví a stravy pro děti, které ne vlastní vinou jsou v situaci, kdy jsou závislé v péči dětského centra.

Dětské krizové centrum, z. ú.

Příspěli jsme na rozšíření kapacity Dětského krizového centra

Dětský domov a školní jídelna Mašťov

Provoz dětského domova, výchovné a vzdělávací programy pro děti.

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Pomohli jsme vybavit terapeutickou místnost pro děti s poruchou autistického spektra.

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Příspěvek na nákup speciálních antidekubitních matrací pro prevenci a léčbu proleženin.

Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z.s.

Příspěli jsme na edukativní a sdílecí pobyt pro děti vyrůstající v náhradních rodinách

EDA

Poskytují služby rodinám a dětem se zrakovým či kombinovaným postižením.

Fond ohrožených dětí

Podpořili jsme nákup potřeb pro děti ze sociálně slabých poměrů, atopických exematiků, po operacích, zanedbávaných, zneužívaných apod

Fond ohrožených dětí z.s.

Pomohli jsme s vybavením lékárniček provozoven Klokánku

Hašle z.s.

Finanční podpora dětí po DMO.

Hašle z.s.

Finanční podpora dětí po DMO.

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Poskytuje péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče, a to v západní části Středočeského kraje. Cílovým stavem je poskytování i lůžkové formy hospicové péče.

Hospic Sv. Jana N. Neumanna

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Přispěli jsme na zdravotnický materiál pro klienty hospicu

Cheiron T, o.p.s.

Přispěli jsme nákupem repelentních šamponů pro děti jejichž rodiče využívající služby klubu si tyto šampóny často nemohou dovolit

IQ Roma servis, z.s.

Přispěli jsme nákupem hygienických pomůcek a zdravotnických potřeb, které si sociální rodiny nemohou dovolit. U klientů tím bude podpořen rozvoj jejich kompetencí v péči o dítě.

Jsem tvůj nový kamarád z.s.

Pomoc dětem, které jsou po transplantaci životně důležitého orgánu.

Klubíčko Beroun z.ú.

Konto Bariéry

Konto Bariéry - divadelní ochotníci

Kvalitní podzim života, z.ú.

Nestátní neziskovoá organizace, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí.

Mateřská škola Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace

Sdružení čtyř mateřských škol v obvodu Ostrava Vítkovice s dětmi ze sociálně nebo materiálně znevýhodněných rodin.

Nadace Charty 77

Projekt SenSen (Senzační senioři) Café ve Werichově vile

Nadační fond Pečovatel

Přispěli jsme na úhradu asistenční péče

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Příspěli jsme na Den seniorů v nemocnici

Občanské sdružení Borůvka

Občanské sdružení Martin z.s.

Organizace se podílí na lepšování životních podmínek seniorů a osob se zdravotním postižením.

Okamžik, z.ú.

Podpořili jsme dobrovolnické centrum pro zrakově postižené a nevidomé při běžných činnostech, které bez cizí pomoci téměř nebo vůbec nemohou samostatně vykonávat

Péče srdcem, z. ú.

Podpořili jsme terénní služby a osobní asistenci, především seniorům a zdravotně postiženým

Psychiatrická léčebna Bohnice

Primárně poskytuje zdravotní í lůžkovou a ambulantní péči v oboru psychiatrie  pro děti a dorost.

Rotaract Brno

Sdružení mladých dobrovolníků podílejících se na pomoci o tělesně postiženým dětem.

Sdílení o.p.s.

Přispěli jsme na provoz hospicové péče

Sen Sen

Projekt ochotnického divadla seniorů.

SOS Dětské vesničky

Budují náhradní rodiny pro děti v nouzi a pomáhají jim vytvářet vlastní budoucnost.

Spokojený domov, o.p.s.

Přispěli jsme na nákup doplňků stravy a vitamínů pro seniory, o které je pečováno v jejich vlastním prostředí.

Spolek aktivního stáří

Taxík Maxík

Taxík Maxík

TJ Sokol Račice

Podpora dětského kroužku "Mladý záchranář", kde dětěm nabídnou základy první pomoci jak u svých vrstevníků, tak i u dospělých osob

Tyfloservis, o.p.s. České Budějovice

Podpora terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

Unie Roska

Popdora organizace, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život.

Za sklem o.s.

Za sklem má poslání pomáhat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.

Zajíček na koni, o.p.s.

Podpořili jsme služby rodinám a zařízením pečující o děti mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel.

Život 90

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.