516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Pomáháme

… protože víme, že nejen léky léčí


Česká lékárna holding, kterou veřejně reprezentuje lékárenská síť Dr. Max, si uvědomuje svou povinnost jednat nad rámec vymezný vlastní podnikatelskou činností a přispívat k růstu kvality života v ČR tam, kde problémy nedokáže řešit zřizovatel (stát či samosprávné celky) či jiná osoba vlastními silami v plné míře. Jako společensky odpovědná firma se chce podílet na řešení problémů jednotlivců i skupin obyvatel ČR.

Máte zajímavý projekt? Požádejte o pomoc Dr.Max...

Naše priority

  • Pomáháme především projektům, které se týkají seniorů a děti a mládeže
  • Ke zlepšení kvality života přispíváme jednorázovou i dlouhodobou podporou.
  • Naše pomoc je většinou ve formě finančních darů, nefinanční podpory a studentských grantů.
  • Působíme na regionální i celorepublikové úrovni.

Projekty kterým jsme pomohli

ADAM autistické děti a my ,z.s.

Organizace terapií a volnočasových aktivit pro děti s autismem.

Atletika Bez Bariér Pardubice z.s.

Podpora oddílu tělesně postižených sportovců.

Borůvka Borovany

Cílem tohoto projektu je pomoci dětem v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli.

DEJME DĚTEM ŠANCI

Organizace poskytuje komplexní podporu dětem a mladým lidem z dětských domovů z celé ČR.

Dětský domov a školní jídelna Mašťov

Provoz dětského domova, výchovné a vzdělávací programy pro děti.

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Příspěvek na nákup speciálních antidekubitních matrací pro prevenci a léčbu proleženin.

EDA

Poskytují služby rodinám a dětem se zrakovým či kombinovaným postižením.

Hašle z.s.

Finanční podpora dětí po DMO.

Hospic knížete Václava, o.p.s.

Poskytuje péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče, a to v západní části Středočeského kraje. Cílovým stavem je poskytování i lůžkové formy hospicové péče.

Hospic Sv. Jana N. Neumanna

Jsem tvůj nový kamarád z.s.

Pomoc dětem, které jsou po transplantaci životně důležitého orgánu.

Klubíčko Beroun z.ú.

Konto Bariéry

Konto Bariéry - divadelní ochotníci

Kvalitní podzim života, z.ú.

Nestátní neziskovoá organizace, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí.

Mateřská škola Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace

Sdružení čtyř mateřských škol v obvodu Ostrava Vítkovice s dětmi ze sociálně nebo materiálně znevýhodněných rodin.

Občanské sdružení Borůvka

Občanské sdružení Martin z.s.

Organizace se podílí na lepšování životních podmínek seniorů a osob se zdravotním postižením.

Psychiatrická léčebna Bohnice

Primárně poskytuje zdravotní í lůžkovou a ambulantní péči v oboru psychiatrie  pro děti a dorost.

Rotaract Brno

Sdružení mladých dobrovolníků podílejících se na pomoci o tělesně postiženým dětem.

Sen Sen

Projekt ochotnického divadla seniorů.

SOS Dětské vesničky

Budují náhradní rodiny pro děti v nouzi a pomáhají jim vytvářet vlastní budoucnost.

Spolek aktivního stáří

Taxík Maxík

Tyfloservis, o.p.s. České Budějovice

Podpora terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

Unie Roska

Popdora organizace, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život.

Za sklem o.s.

Za sklem má poslání pomáhat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.

Život 90

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.