Projekty kterým pomáhame

  (63)

… protože víme, že nejen léky léčí

Česká lékárna holding, kterou veřejně reprezentuje lékárenská síť Dr. Max, si uvědomuje svou povinnost jednat nad rámec vymezný vlastní podnikatelskou činností a přispívat k růstu kvality života v ČR tam, kde problémy nedokáže řešit zřizovatel (stát či samosprávné celky) či jiná osoba vlastními silami v plné míře. Jako společensky odpovědná firma se chce podílet na řešení problémů jednotlivců i skupin obyvatel ČR.

Máte zajímavý projekt?

Naše priority

  • Pomáháme především projektům, které se týkají seniorů a děti a mládeže
  • Ke zlepšení kvality života přispíváme jednorázovou i dlouhodobou podporou.
  • Naše pomoc je většinou ve formě finančních darů, nefinanční podpory a studentských grantů.
  • Působíme na regionální i celorepublikové úrovni.

Pomáhame