Drogerie

WoldoClean Odvápňovací tablety pro kávovary 40 ks

Značka: WOLDOCLEAN

WoldoClean Odvápňovací tablety pro kávovary rychle rozpouští vodní kámen a vápenité usazeniny z tvrdé vody. Univerzální využití v kuchyni a celé domácnosti.

489
Doprava zdarma

O produktu: WoldoClean Odvápňovací tablety pro kávovary 40 ks

50137910

Úvod

Vodní kámen či vápenaté usazeniny? Žádný problém! WoldoClean Odvápňovací tablety jsou znamenitým řešením pro všechny kávovary či přístroje na espresso, a kvalitní alternativou k originálním odvápňovacím prostředkům jednotlivých značek. Rychle rozpouští povlak, který se vzniká z tvrdé vody, a odstraňuje vápenaté usazeniny. Pravidelná údržba pomocí odvápňovacích tablet prodlužuje životnost přístroje a ovlivňuje i jeho energetickou spotřebu. Dopřejte svému přístroji pravidelné čištění, aby nic nezkalilo potěšení z vašeho šálku kávy.

Hlavní vlastnosti

  • vápenaté usazeniny jsou rychle eliminovány
  • tablety se snadno rozpouštějí, jsou bez zápachu
  • nezanechávají v přístroji žádné zbytky
  • univerzální využití v kuchyni a celé domácnosti
  • vhodné pro všechny domácí spotřebiče

Použití

Univerzální odvápňovací a čisticí roztok: v závislosti na stupni kalcifikace rozpusťte 1-2 tablety v 500 ml teplé vody.

Na co můžete použít odvápňovací tablety?

  • kávovary – přístroje na espresso, rychlovarné konvice a jiné kuchyňské spotřebiče
  • pračky, parní napařovací žehličky
  • čištění koupelny – vany, sprchové kouty, toalety
  • vhodné pro domácnost, kancelář a catering

Čištění varných konvic

Čisticí roztok ohřejte asi na 50 °C a nechte jej 20 minut působit. Nakonec přístroj několikrát propláchněte čistou vodou.

Čištění kávovaru

Pokud má kávovar automatický program na odvápnění, dodržujte jednotlivé kroky a pokyny výrobce. Zapněte přístroj a nechte čisticí roztok protékat. Potom naplňte nádrž na vodu čistou vodou a kávovar propláchněte. Tento proces opakujte 2x. Odvápňovací tablety jsou kompatibilní s přístroji Delonghi, Jura, Senseo, Siemens, Krups, Miele, Philips, Melitta, WMF, Dolce Gusto, AEG, Bosch, Nespresso, Seaco a Tassimo.


Upozornění

Vždy dodržujte pokyny výrobce příslušného přístroje. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P305+P351+P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařské ošetření P501 Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.