Drogerie

WoldoClean Tekutý odvápňovač 750 ml

Značka: WOLDOCLEAN
5.0

WoldoClean Tekutý odvápňovač účinně bojuje s vodním kamenem a rozpouští vápenné usazeniny. Šetrně odvápňuje kávovary, konvice i ostatní domácí spotřebiče.

279
Doprava zdarma

O produktu: WoldoClean Tekutý odvápňovač 750 ml

50137912

Úvod

Tvrdá voda elektrospotřebičům nesvědčí. Zanechává vápenaté usazeniny, které mohou ovlivnit funkčnost zařízení se kterými se dostává do kontaktu, a zkrátit jejich životnost. Máte-li zavápněnou rychlovarnou konvici, budete čekat déle, než se voda začne vařit. To znamená, že vápenaté nánosy mohou také zvyšovat spotřebu energie.

Jak si s tím jednoduše poradit?

Rychlým řešením je WoldoClean Tekutý odvápňovač, který velmi účinně bojuje s vodním kamenem a rozpouští vápenné usazeniny. Obsahuje organické kyseliny, které šetrně odvápňují kávovary, konvice i ostatní domácí spotřebiče. Odvápňovač, narozdíl od octu, není cítit, a po finálním opláchnutí již po něm na přístroji nezaznamenáte žádné stopy.

Barevný indikátor

S odvápňovacím roztokem je možné odvápnit několik jednotek. Jeho účinnost můžete vyhodnotit podle barvy roztoku – postupně se totiž mění z načervenalého odstínu ke žlutému, a to značí, že odvápňovací výkon je již vyčerpán.

Hlavní vlastnosti

  • pravidelné odvápňování prodlužuje životnost spotřebičů
  • vhodný pro všechny domácí spotřebiče
  • je šetrný k životnímu prostředí
  • je bez zápachu

Použití

Smíchejte 125 ml odvápňovače s 500 ml vody. 750 ml roztoku WoldoClean vystačí na 6 odvápňovacích operací.

Kde můžete použít Tekutý odvápňovač?

  • kávovary, rychlovarné konvice
  • kuchyňské a jiné domácí spotřebiče: hrnce, parní napařovací žehličky, bojlery, kotle
  • vodovodní potrubí a hadice
  • koupelny – vany, obklady, dlažba, toalety
  • vhodné pro domácnost i průmyslové použití

Čištění kávovaru

Pokud má kávovar automatický program na odvápnění, dodržujte jednotlivé kroky a pokyny výrobce. Případně nechte celou tekutinu protékat strojem a počkejte 5-10 minut. Poté vypláchněte čistou vodou. Tekutý odvápňovač je kompatibilní s kávovary: Delonghi, Jura, Miele, WMF, Saeco, Tassimo, Cafissimo, Krups, Senseo, Philips, Dolce Gusto, Nespresso.


Upozornění

Vždy dodržujte pokyny výrobce, dodržujte pokyny k použití. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P303+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařské ošetření P305+P351+P338 ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařské ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.