Paralen a Ibalgin

Dotaz z 12. 5. 2018:

Matka má kruté bolesti LS páteře. Vyzkoušela různá amnalgetika, ale nejvíce jí zabírala kombinace Ibalgin 400 mg 1 tbl a cca za 4 hod. 1 -1,5 tbl Paralenu a takto to střídala, samozřejmě s co nejdelšími přestávkami mezi léky. Lze takto léky brát přes akutní fázi? A jaké dávkování je nejoptimálnější?

PharmDr. Lukáš Dobrovolný
Na dotaz odpovídá PharmDr. Lukáš Dobrovolný
Všeobecné poradenství
Hezký den, dle Oxfordské ligy analgetik se nejúčinněji a nejvýhodněji u pacientů s akutní pooperační bolestí jeví právě přímá kombinace paracetamolu (500mg) s ibuprofenem (200mg). Ibuprofen lze kombinovat s analgetiky z jiných lékových skupin (diskutovaný paracetamol, slabé i silné opioidy). Dle algoritmu použití ibuprofenu jej lze podat v dávce 400mg (s ohledem na stropový efekt nemá smysl užívat nárazově více) 3xdenně (každých 8hodin) plus paracetamol (Paralen) 1000 mg (u pacientů s hmotností > 60 kg) při průlomové bolesti (max.3 g denně při terapii delší nežli 10dnů). Vzhledem k hepato i nefrotoxicitě obou látek je nutné se mít při souběžném užívání na pozoru (=užívat co nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu), aby pacient nedospěl k jaternímu a ledvinnému selhání. Zdraví Lukáš Dobrovolný

Nejnovější otázky v poradně