Dulcolax 40 tablet

Dulcolax 40 tablet

50058083
Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
89 Kč Dostupnost na e-shopu:
Skladem
Místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě. Dulcolax se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě.

Podrobné informace o produktu

CO JE DULCOLAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
DULCOLAX je místně působící projímadlo, které působí v tlustém střevě, zvyšuje střevní peristaltiku (vlnovitý pohyb stěn střeva, který vede k vyprazdňovacímu procesu) a změkčuje stolici. DULCOLAX se používá k usnadnění vyprázdnění při zácpě.

DULCOLAX se používá
 • u pacientů trpících zácpou
 • k přípravě na diagnostická vyšetření, před a po operacích a u stavů, které vyžadují usnadnění vyprazdňování stolice
DULCOLAX je určen pro dospělé a děti od 4 let.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DULCOLAX UŽÍVAT
Neužívejte DULCOLAX
 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na bisakodyl nebo na kteroukoli další složku přípravku DULCOLAX;
 • při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev;
 • při náhlých břišních onemocněních (včetně zánětu slepého střeva) a při akutních zánětlivých onemocněních střev;
 • při závažné dehydrataci;
 • jestliže trpíte těžkými bolestmi v oblasti břicha spojenými s nevolností a zvracením (příznaky závažného onemocnění);
 • v případě vzácného vrozeného onemocnění, při němž nemohou být užívány některé pomocné látky (viz kapitola „Důležité informace o některých složkách tablet DULCOLAX“)
 • u dětí mladších než 4 roky.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Dulcolax je zapotřebí
Podobně jako všechna projímadla by DULCOLAX neměl být užíván každodenně nebo po delší dobu
– měl/a byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy, protože dlouhodobé každodenní užívání nadměrného množství může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy (rovnováha mezi množstvím vody a minerálů v organismu), hypokalemii (snížení hladiny draslíku v krvi). Ztráty tekutin střevem mohou přispívat k dehydrataci (ztráta a nedostatek vody v organismu).
K příznakům dehydratace patří žízeň a snížení tvorby moči. U pacientů trpících ztrátou tekutin, kde může být dehydratace nebezpečná (například při poškození ledvin, u starších pacientů), je nutno podávání přípravku DULCOLAX přerušit a jeho opakované podávání zahájit jen pod lékařským dohledem.
Může dojít k výskytu krve ve stolici (hematochezie), který je obecně mírný a spontánně vymizí. Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem.

Byl hlášen výskyt závratí a mdlob při užívání přípravku DULCOLAX, není však prokázána souvislost s užíváním přípravku. Bližší data naznačují, že se jedná o stavy spojené s tlačením při stolici nebo bolestí břicha u zácpy, která vedla k použití projímadla.

Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S ohledem na možné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se před užitím přípravku poraďte s lékařem, pokud užíváte diuretika, kortikosteroidy nebo srdeční glykosidy. Současné užívání zvýšených dávek přípravku DULCOLAX s diuretiky nebo kortikosteroidy může způsobit poruchu elektrolytové rovnováhy, což může mít za následek zvýšenou citlivost organismu k působení srdečních glykosidů (léky k léčbě srdečního selhání).
Tablety DULCOLAX se nesmí užívat současně s léky, které snižují kyselost v horní části zažívacího ústrojí, jako jsou antacida a inhibitory protonové pumpy (léky k léčbě vředové choroby žaludku a dvanáctníku). Pokud potřebujete takový lék užít, užijte jej nejdříve půl hodiny po užití tablet DULCOLAX.

Užívání přípravku DULCOLAX s jídlem a pitím
Tablety DULCOLAX se nesmí užívat spolu s výrobky snižujícími kyselost v horní části zažívacího ústrojí, jako je mléko. Proto tablety nezapíjejte mlékem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Jako všechny léky lze DULCOLAX v průběhu těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem. Během kojení lze DULCOLAX užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Nicméně křeče v břiše související se zácpou mohou způsobit závrať nebo mdloby. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, musíte se vyvarovat potenciálně nebezpečných úkonů, jako je řízení vozidel nebo obsluha strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku DULCOLAX
Enterosolventní tableta DULCOLAX obsahuje 33,2 mg laktózy a 23,4 mg sacharózy, odpovídající 66,4 mg laktózy a 46,8 mg sacharózy v maximální doporučené denní dávce pro dospělé a děti nad 10 let. Pokud Vám bylo někdy lékařem oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání tablet DULCOLAX svého lékaře.

JAK SE DULCOLAX UŽÍVÁ
Vždy užívejte DULCOLAX přesně podle pokynů v příbalové informaci nebo pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Děti ve věku 10 let nebo mladší s chronickou nebo trvalou zácpou musí být léčeny jen pod dohledem lékaře. Děti ve věku 4 let nebo mladší nesmí bisakodyl užívat.

Pokud není lékařem předepsáno jinak, doporučují se tyto dávky:
Krátkodobá léčba zácpy:
 • Dospělí a děti nad 10 let: 1 - 2 tablety (5 - 10 mg)
 • Děti 4 - 10 let: 1 tableta (5 mg)
Tablety je třeba užít večer tak, aby následující ráno došlo k vyprázdnění. Polykají se celé s přiměřeným množstvím tekutiny (ale ne s mlékem, viz kapitola „Užívání přípravku DULCOLAX s jídlem a pitím“). Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.

Při přípravě k diagnostickým výkonům a předoperačně:
Pro přípravu k diagnostickým výkonům, v před a v pooperační péči a stavech vyžadujících usnadnění vyprazdňování stolice musí být DULCOLAX užíván pod lékařským dohledem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku DULCOLAX, než jste měl(a)
Dodržujte dávkování uvedené v příbalové informaci. Pokud jste nedopatřením užil(a) více přípravku DULCOLAX, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Užívání vysokých dávek bisakodylu může způsobit zvodnatění stolice, kolikovité křeče v břiše, závažné ztráty draslíkových iontů a ostatních elektrolytů. Účinky předávkování lze minimalizovat vyvolaným zvracením. Následně je zpravidla třeba doplnit ztrátu tekutiny.
Opakované předávkování projímadly může vést k vážnému poškození střevní sliznice, k chronickým bolestem břicha a průjmu, poškození ledvin a k pocitu celkové slabosti. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i DULCOLAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pro stanovení četnosti nežádoucích účinků bylo použito následující pravidlo:
velmi časté: u více než 1 z 10 léčených pacientů; časté: u více než 1 ze 100 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 10 léčených pacientů; méně časté: u více než 1 z 1 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 ze 100 léčených pacientů; vzácné: u více než 1 z 10 000 léčených pacientů, ale u méně než 1 z 1 000 léčených pacientů; velmi vzácné: u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů; není známo: z dostupných údajů nelze určit.

Gastrointestinální poruchy
Časté: křeče v břiše, bolesti břicha, průjem, nevolnost
Méně časté: břišní obtíže, zvracení, krev ve stolici, potíže v oblasti konečníku a řitního otvoru
Není známo: zánět tlustého střeva
Poruchy metabolismu a výživy:
Není známo: ztráta vody v organismu
Poruchy nervového systému
Méně časté: závrať
Vzácné: mdloby Závrať a mdloby souvisejí se zácpou (např. tlačení na stolici, bolest břicha) a nemusí být důsledkem podání bisakodylu.
Poruchy imunitního systému
Vzácné: reakce přecilivělosti
Není známo: otok kůže a sliznice, který může způsobit potíže s dýcháním (angioneurotický edém), rychle se rozvíjející život ohrožující alergické (anafylaktické) reakce
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK DULCOLAX UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. DULCOLAX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

DALŠÍ INFORMACE
Co DULCOLAX obsahuje
Léčivou látkou je: Bisacodylum 5 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, sušený kukuřičný škrob, rozpustný škrob, glycerol 85%, magnesium-stearát, sacharosa, mastek, práškovaná arabská klovatina, oxid titaničitý, kopolymer MM/MMA 1:1, methakrylátový kopolymer typ S, panenský ricinový olej, makrogol 6000, žlutý oxid železitý, bílý vosk, karnaubský vosk, šelak.

BALENÍ
40 enterosolventních tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Příbalový leták / Složení

Parametry produktu

Značka Dulcolax Způsob užití Vnitřní
Pro koho Od 4 let Farmakoterapeutická skupina laxativa
SUKL 151579 EAN 8590347100157
Instagram Instagram

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.