Projekty kterým pomáhame

  (63)

… protože víme, že nejen léky léčí

Česká lékárna holding, kterou veřejně reprezentuje lékárenská síť Dr. Max, si uvědomuje svou povinnost jednat nad rámec vymezný vlastní podnikatelskou činností a přispívat k růstu kvality života v ČR tam, kde problémy nedokáže řešit zřizovatel (stát či samosprávné celky) či jiná osoba vlastními silami v plné míře. Jako společensky odpovědná firma se chce podílet na řešení problémů jednotlivců i skupin obyvatel ČR.

Máte zajímavý projekt?

Naše priority

 • Pomáháme především projektům, které se týkají seniorů a děti a mládeže
 • Ke zlepšení kvality života přispíváme jednorázovou i dlouhodobou podporou.
 • Naše pomoc je většinou ve formě finančních darů, nefinanční podpory a studentských grantů.
 • Působíme na regionální i celorepublikové úrovni.

Pomáhame

 • Cesta životem bez bariér, z.s.

  Podpořili jsme školení pro dvě fyzioterapeutky na rozvoj pohybové terapie
  Cesta životem bez bariér, z.s.
 • Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.

  Přispěli jsme na odborné služby jako je psychoporadenství, psychoterapie pro rodiny s dětmi (cílová kupina děti týrané, zneužívané, se syndromem ADHD atd.)
  Centrum pro rodinu a děti Přerov, z.s.
 • Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

  Příspěli jsme na Den seniorů v nemocnici
  Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • TJ Sokol Račice

  Podpora dětského kroužku "Mladý záchranář", kde dětěm nabídnou základy první pomoci jak u svých vrstevníků, tak i u dospělých osob
  TJ Sokol Račice
 • Dětské krizové centrum, z. ú.

  Příspěli jsme na rozšíření kapacity Dětského krizového centra
  Dětské krizové centrum, z. ú.
 • Centrum LOCIKA

  Přispěli jsme na rozvoj specializovaných služeb pro dětské oběti domácího násilí.
  Centrum LOCIKA
 • Okamžik, z.ú.

  Podpořili jsme dobrovolnické centrum pro zrakově postižené a nevidomé při běžných činnostech, které bez cizí pomoci téměř nebo vůbec nemohou samostatně vykonávat
  Okamžik, z.ú.
 • Nadační fond Pečovatel

  Přispěli jsme na úhradu asistenční péče
  Nadační fond Pečovatel