Pomáháme

… protože víme, že nejen léky léčí


Česká lékárna holding, kterou veřejně reprezentuje lékárenská síť Dr. Max, si uvědomuje svou povinnost jednat nad rámec vymezný vlastní podnikatelskou činností a přispívat k růstu kvality života v ČR tam, kde problémy nedokáže řešit zřizovatel (stát či samosprávné celky) či jiná osoba vlastními silami v plné míře. Jako společensky odpovědná firma se chce podílet na řešení problémů jednotlivců i skupin obyvatel ČR.

Naše priority

 • Pomáháme především projektům, které se týkají seniorů a děti a mládeže
 • Ke zlepšení kvality života přispíváme jednorázovou i dlouhodobou podporou.
 • Naše pomoc je většinou ve formě finančních darů, nefinanční podpory a studentských grantů.
 • Působíme na regionální i celorepublikové úrovni.

Projekty kterým pomáhame

 • Finanční podpora putovala na nákup ohřívačů lahví a stravy pro děti, které ne vlastní vinou jsou v situaci, kdy jsou závislé v péči dětského centra.

 • Přispěli jsme na vybavení domova pro imobilní osoby a zajištění sociální péče

 • A Doma, z.s.

  A Doma, z.s.

  Podpořili jsme provozování služeb osobní asistence seniorů s chronickým duševním onemocněním (Alzheimrova choroba, demence).

 • Primárně poskytuje zdravotní í lůžkovou a ambulantní péči v oboru psychiatrie  pro děti a dorost.

 • Nestátní neziskovoá organizace, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí.

 • Poskytuje péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče, a to v západní části Středočeského kraje. Cílovým stavem je poskytování i lůžkové formy hospicové péče.

 • Rotaract Brno

  Rotaract Brno

  Sdružení mladých dobrovolníků podílejících se na pomoci o tělesně postiženým dětem.

 • Organizace se podílí na lepšování životních podmínek seniorů a osob se zdravotním postižením.