Jak se projevuje syndrom ADHD, proč vzniká a jak ho léčit

16. 1. 2021 · 6 minut čtení

Syndrom ADHD, někdy také hyperaktivita. To je jedna z nejčastějších dětských psychiatrických diagnóz. Co ovšem ADHD skutečně znamená, jak vzniká a co obnáší život s dítětem, které má ADHD, jsme pro vás shrnuli v novém článku Dr. Max BABY.Co je ADHD a jak vzniká?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders) je neurologický syndrom, který se projevuje neklidem. Neklidným tělem, neklidnou myslí. ADHD nemá primární vliv na intelekt a nesnižuje jej, působí však v psychickém vývoji dítěte poměrně rozsáhlé obtíže, které mohou narušovat kvalitu jeho života a snižovat jeho potenciál. V dnešní době však už jsou dostupné léčebné metody, které mohou následky ADHD na život dítěte zmírnit. Zvládnout syndrom ADHD chce ale především velkou míru trpělivosti a dostatek času.

Jak a proč ADHD vzniká, přesně nevíme. Mezi kombinované faktory patří dědičnost, některé studie uvádějí, že genetické vlivy mohou být zjištěny u poloviny případů dětí s ADHD, přičemž častější je přenos po mužské linii. Syndrom ale mohou způsobit také komplikace během těhotenství a porodu, v řadě případů se jedná o nedostatečný přívod kyslíku při komplikovaném, protrahovaném či naopak překotném porodu. Rizikovým faktorem je dále nepříznivý zdravotní stav matky v těhotenství (např. prodělané infekční onemocnění), vliv některých léků či návykových látek. V období postnatálním se nejčastěji jedná o infekční horečnaté onemocnění či úraz hlavy spojený s poraněním mozku.


Jak se pozná ADHD?

ADHD diagnózu vždy určí lékař, dětský psychiatr. Příznaky, které však mohou u rodičů vyvolat podezření, jsou:

 • Potíže se soustředěním, neschopnost zabavit se a chvíli si hrát samo.
 • Přebíhání od jedné činnosti ke druhé, dítě se snadno nechá vyrušit a opustí aktuální předmět zájmu.
 • Zapomnětlivost, typicky při krátkodobé paměti. Dítě pro něco jde a zapomene pro co.

Napovědět mohou i fyzické projevy:

 • Dítě nevydrží v klidu sedět, když už sedí, často třeba ťuká nožičkou, bubnuje prstíky.
 • Přebíhání od jedné činnosti ke druhé, dítě se snadno nechá vyrušit a opustí aktuální předmět zájmu.
 • Zapomnětlivost, typicky při krátkodobé paměti. Dítě pro něco jde a zapomene pro co.

Specifická je i komunikace dětí s ADHD. Často jednají velmi impulzivně bez toho, aniž by promýšlely věci dopředu. Vykřikují, skáčou do řeči jiným dětem i dospělým. Při odmítání ostatních dětí nebo kritice pak mívají sklony k uzavření se nebo k agresivnímu jednání, protože se cítí nepochopeny.

Ve výše uvedených příznacích se snadno najdou i zcela zdravé děti. Děti někdy zkrátka zlobí a někdy „mají svůj den“, některé jsou živější a dravější, někdy mohou být děti trošku rozmazlené a závislé na pozornosti. Stejně jako každý dospělý je originál, i každé dítě je jedinečné a má jedinečný koktejl vlastností, povahových rysů a temperamentu.

Pokud z výše uvedeného poznáváte své dítě téměř ve všem, ještě to nutně neznamená, že má ADHD. Nicméně je zodpovědné a správné prověřit to. Pokud totiž vaše dítě má ADHD a vy minete příležitost věnovat se jeho speciálním potřebám již od útlého věku, možná propásnete moment, jak mu pomoct v této rané fázi a zvýšit tím jeho šance na vysokou kvalitu života.

S dětskou psychiatrií se ještě v 21. století pojí určitá stigmatizace. „Taháš dítě po psychiatrech.“ Nenechte se ovlivnit reakcemi okolí. Včasnou diagnózou můžete dítěti zásadně pomoct.


Léčebné metody ADHD

Léčbu vždy určuje ošetřující lékař dítěte, obvykle však sestává ze speciálního přístupu k dítěti, případně v kombinaci s medikací, tedy užíváním léků.

Velmi náročnou, ale obrovsky důležitou roli mohou sehrát rodiče, přesněji jejich rodičovský přístup. Přijmout dítě takové, jaké je a mít pro něj dostatek laskavosti, klidu, trpělivosti a optimismu. Snaha rodičů vykompenzovat neklid dítěte klidem a pochopením je těžká, ale účinná. Pomáhají pevný denní režim, rozmanité a dlouhodobě pěstované koníčky a volnočasové aktivity, dodržování časoprostoru na studium, na zábavu, na sport a na komunikaci s rodinou a kamarády.

Také pedagogové v předškolním a školním vzdělávání mohou dítěti svým vstřícným a přívětivým přístupem pomoct. Ostatně na děti s ADHD pamatuje i zákon.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. V ní se hovoří o právu dětí na specifický přístup při vzdělávání ve třídách se speciálním režimem, například častější přestávky, možnost pohybovat se po třídě i během výuky, možnost výuky vleže na zemi a další, přičemž třídy mohou mít snížený počet žáků a vyučování může být vedeno speciálním pedagogem (etopedem).


Články k tématu Jak se projevuje syndrom ADHD, proč vzniká a jak ho léčit

 • Těhotenská cukrovka

  Těhotenská cukrovka

  · 4 minuty čtení
  Nepříjemný test po 24. týdnu těhotenství a spousta mýtů kolem, to je těhotenská cukrovka. Co přesně ji způsobuje, jaké k ní máte předpoklady a jak vám může změnit těhotenství, se dozvíte v novém článku. 
 • Přehledné informace k očkování dětí

  Přehledné informace k očkování dětí

  · 7 minut čtení
  Která očkování jsou u dětí povinná a která si můžete zvolit? Kdy očkování začíná, co je potřeba vědět předem a na co se připravit po očkování? Přehledné informace o očkování dětí včetně očkovací tabulky vám přinášíme v našem článku.
 • Mastitida neboli zánět mléčných žláz

  Mastitida neboli zánět mléčných žláz

  · 6 minut čtení
  Bolavá prsa a horečky. Zánět mléčných žláz je onemocnění, které může při neléčení znemožnit další kojení dítěte a v extrémních případech končí na operačním sále. Proč a jak zánět v prsu vzniká , jak se mu dá předcházet, jak jej rozpoznat a jak ho řešit, píše Dr. Max BABY.