Zlatý stafylokok – příznaky, projevy a léčba

1. 6. 2022 · Mgr. Lukáš Novotný · 5 minut čtení
  • Imunita

Zlatý stafylokok patří mezi bakterie, která se běžně vyskytuje na kůži a sliznicích člověka. Pokud je regulován imunitním systémem, ostatní mikroflórou a zůstává na povrchu těla, zpravidla nezpůsobuje potíže. V opačném případě může tento patogen způsobit komplikace od mírných zánětů po život ohrožující stavy. Co může stafylokok konkrétně zapříčinit, jak na sebe upozorní a jak se léčí? Odpovědi nejen na tyto otázky najdete v našem článku.


Zlatý stafylokok může v určitých případech způsobit v těle zrádnou infekci.
Zlatý stafylokok, ve většině případů neškodná bakterie osídlující lidskou pokožku a sliznice, může za určitých okolností způsobit závažnou infekci.

Co je to zlatý stafylokok?

Zlatý stafylokok patří mezi bakterie z rodu Staphylococcus, který tvoří typické shluky kuliček (hrozny). Svůj druhový název si tento stafylokok vysloužil podle žlutého pigmentu, který je patrný při jeho kultivaci. Vyskytuje na povrchu kůže nebo sliznic u čtvrtiny až poloviny populace (často třeba u zdravotníků), aniž by většinou způsoboval jakékoliv komplikace. Lidský organismus je proti stafylokokovi poměrně odolný. Potíže mohou nastat, pokud je jedinec oslabený nebo dojde k poranění kůže, což umožní průnik bakterie do organismu – krevních a lymfatických cév. Vzniklá infekce může být až život ohrožující, zvláště pokud je zasaženo srdce, mozek nebo dojde-li k sepsi („otravě krve“). V tomto ohledu jsou náchylnější k nákaze zejména chroničtí pacienti s diabetem, onkologickým, srdečně-cévním nebo plicním onemocněním, ale také atopici a osoby s oslabeným imunitním systémem.

Za některé zdravotní komplikace jsou zodpovědné toxiny, které zlatý stafylokok vytváří (zejména enterotoxin, exfoliatin nebo toxin toxického šoku). Vznikají pak tzv. stafylokokové toxinózy, které se projevují jako akutní otrava jídlem, multisystémové postižení organismu známé jako syndrom toxického šoku (často spojováno s nevhodným používáním menstruačních tampónů) nebo syndrom opařené kůže (především u novorozenců, kdy se vedle vyrážky s puchýřky objeví také horečka).


Příznaky zlatého stafylokoka

Projevy stafylokokových infekcí mohou být velmi rozmanité. Záleží na napadeném orgánu, infekční dávce a odolnosti jedince. Při infekci vznikají často dutiny vyplněné hnisem (abscesy), které jsou doprovázeny zarudnutím a bolestivostí. Čím hlouběji se ložisko nachází, tím hůře se rozpoznává. Bývá doprovázeno celkovými příznaky, jako jsou horečka a nevolnost.

  • Kožní infekce mohou vypadat jako pupínky nebo vředy, které jsou zarudlé, oteklé a bolestivé. Někdy dochází k naplnění projevů hnisem. Nejčastěji se nachází v místech zvýšené zapářky (podpaží, třísla, hýždě). Další komplikací zlatého stafylokoka na kůži je infekční celulitida, která postihuje hlubší vrstvy kůže nejčastěji na nohou. Jiným rizikem je rozvoj vysoce nakažlivého kožního onemocnění známého jako impetigo. Zlatý stafylokok může vyvolat záněty nehtového lůžka nebo záněty vlasových váčků, tzv. folikulitidy. Ty se mohou zkomplikovat a projevit jako furunkly („nežity“).
  • Typickým projevem zlatého stafylokoka na obličeji je ječné zrno. Tvoří se na víčku nebo v koutku oka. Je doprovázeno zarudnutím, otokem a svěděním.
  • Zlatý stafylokok v nose může způsobovat opakující se záněty vedlejších nosních dutin nebo hnisavou rýmou.
  • Přemnožení zlatého stafylokoka v krku je doprovázeno bolestí a horečkou. V případě oslabeného organismu může dojít k rozvoji zánětu průdušek nebo zápalu plic.
  • Zlatý stafylokok může v těžších případech napadat i svaly, kosti, srdce („endokarditida“) nebo mozek („meningitida“). K celkovým projevům patří horečka, zvracení, nevolnost, mdloby a výpadky vědomí. Mohou vznikat abscesy a hrozí rozvoj sepse.

Jak se zlatý stafylokok přenáší?

Zlatý stafylokok se přenáší buď dotekem kůže nakaženého člověka nebo po kontaktu s předmětem, kterého se nakažený jedinec dotýkal (např. dveřní klika, ručníky, sportovní vybavení). Nebezpečí představuje také kontaminace při nevhodné přípravě nebo nedostatečné tepelné úpravě jídla.


Ječné zrno bývá obvykle způsobeno bakterií zlatého stafylokoka.
Zlatý stafylokok je obvykle původcem infekce způsobující ječné zrno.

Jak se zlatý stafylokok léčí?

Léčba stafylokokaje vždy individuální a odpovídá intenzitě onemocnění. Po laboratorním potvrzení přítomnosti stafylokoka (nejčastěji mikrobiální kultivací výtěru z krku, nosu, sputa nebo rozborem krve) přichází v úvahu antibiotická léčba. Ať už v podobě tablet, mastí, injekcí, eventuálně chirurgického zásahu (v případě kostních infekcí) nebo drenážování (u kožních infekcí). Při léčbě drobných povrchových ran se používají standardní antiseptické prostředky (např. s jódem.) V případě střevních infekcí způsobených stafylokokovým enterotoxinem se zpravidla doporučuje pouze dostatečná hydratace.

V posledních letech bohužel výrazně vzrostla odolnost zlatého stafylokoka na dříve běžně na tento patogen používaná antibiotika. Tyto odolné formy se nazývají MRSA = „meticilin rezistentní Staphylococcus aureus“ a představují závažný medicínský problém. MRSA jsou rozšířené hlavně v nemocnicích a dalších zdravotnických zařízeních, kde způsobují tzv. nozokomiální infekce. V těchto případech musí lékaři používat jiná antibiotika na zlatého stafylokoka, u kterých je však vyšší riziko nežádoucích účinků.


Přírodní léčba zlatého stafylokoka nenahradí konvenční léčbu, některé přírodní látky však vhodně podpoří imunitu. Uplatňuje se například echinacea, rakytník nebo zázvor. Antimikrobiální efekt se přisuzuje česneku, šalvěji, mateřídoušce nebo třezalce. Vhodné je také zvýšit příjem vitaminu C a vitaminu D a také zinku, které rovněž přispívají ke správnému fungování imunitního systému.