Glucadent Dezinfekce na zubní kartáčky 100 ml

Dentální hygiena

Značka: GLUCADENT
Glucadent Dezinfekce na zubní kartáčky 100 ml obsahuje 65 % ethanolu, který má antimikrobiální účinky. Složení přípravku doplňuje eukalyptový a jedlový olej.
Skladem na e-shopu
215 ušetříte 94 Kč

Původní cena 309 Kč , sleva 30%

Nejnižší cena před slevou: 309 Kč
Maximální povolený počet: 1 ks

O produktu

50131637

Zabraňte nežádoucímu množení bakterií na zubním kartáčku! Glucadent Dezinfekce na zubní kartáčky 100 ml obsahuje 65 % ethanolu, který má antimikrobiální účinky. Složení přípravku doplňuje eukalyptový a jedlový olej.

Hlavní vlastnosti:

  • vhodné pro důkladnou hygienu zubních kartáčků
  • obsahuje ethanol, který má antibakteriální účinky
  • s eukalyptovým a jedlovým olejem

Složení

Obsahuje eukalyptový a jedlový olej. Účinná biocidní látka (g/100 g): ethanol (EC: 200-578-6): 64,66 g.

Použití

Po každém vyčištění zubů nastříkejte z krátké vzdálenosti přípravek na čistící plochu zubního či mezizubního kartáčku. Předejdete tak množení nežádoucích bakterií a uchováte svůj kartáček hygienicky čistý.

Upozornění

Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjmete kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal do příslušně označených nádob na odpady v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.