516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Boiron Homéogène 9 60 tablet

Boiron Homéogène 9 60 tablet

Boiron Homéogène 9 60 tablet

50008472
Homeopatický léčivý přípravek: Více o legislativě
129 Kč
Skladem na e-shopu

Homeopatický léčivý přípravek.

Podrobné informace o produktu

HOMÉOGÈNE® 9, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE HOMÉOGÈNE 9 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
HOMÉOGÈNE 9 je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVAT
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku HOMÉOGÈNE 9 je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HOMÉOGÈNE 9 nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku HOMÉOGÈNE 9
Obsahuje sacharózu.
 
3. JAK SE HOMÉOGÈNE 9 UŽÍVÁ
Orální podání.
 
Vždy užívejte HOMÉOGÈNE 9 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování přípravku je:
Děti a dospělí:
1 tabletu nechat rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i HOMÉOGÈNE 9 nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK HOMÉOGÈNE 9 UCHOVÁVAT
Pro tento léčivý přípravek nejsou požadovány zvláštní podmínky uchovávání.
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
 
Neužívejte HOMÉOGÈNE 9 po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku HOMÉOGÈNE 9 se prosím informujte u odborníka na homeopatii –
u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co přípravek HOMÉOGÈNE 9 obsahuje
Léčivými látkami v jedné tabletě o 200 mg jsou:
 
Mercurius solubilis 3 CH ............................................................................................................0.667 mg
Pulsatilla 3 CH ............................................................................................................................0.667 mg
Spongia tosta 3 CH .....................................................................................................................0.667 mg
Bryonia 3 CH ..............................................................................................................................0.667 mg
Bromum 3 CH.............................................................................................................................0.667 mg
Belladonna 3 CH ........................................................................................................................0.667 mg
Phytolacca decandra 3 CH .........................................................................................................0.667 mg
Arum triphyllum 3 CH ................................................................................................................0.667 mg
Arnica montana 3 CH .................................................................................................................0.667 mg
 
Pomocnými látkami jsou: sacharóza, arabská klovatina, mastek, magnesium-stearát.
 
Jak HOMÉOGÈNE 9 vypadá a co obsahuje toto balení
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.

HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Balení:
Balení obsahuje 60 sublingválních tablet.

Kategorie produktu

Parametry

Značka Boiron
SUKL název HOMEOGENE 9 TBL SLG 60
Farmakoterapeutická skupina homeopatika
SUKL kód 58195
EAN 902101

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.