516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Boiron Sédatif PC 60 sublingválních tablet

Boiron Sédatif PC 60 sublingválních tablet

50021703
Homeopatický léčivý přípravek
Více o legislativě
169 Kč
Skladem na e-shopu

Homeopatický léčivý přípravek.

Podrobné informace o produktu

SÉDATIF PC®, sublingvální tablety
Homeopatický léčivý přípravek
 
1. CO JE SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii.
V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SÉDATIF PC UŽÍVAT
Neužívejte SÉDATIF PC
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku SÉDATIF PC je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
SÉDATIF PC nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku SÉDATIF PC
Obsahuje monohydrát laktózy.
 
3. JAK SE SÉDATIF PC UŽÍVÁ
Orální podání.
 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:
 
Děti a dospělí:
1-2 tablety 3x denně: ráno, v poledne a večer.
Tablety nechat rozpustit pod jazykem.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i SÉDATIF PC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
 
Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem
a vlhkostí.
 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
Neužívejte SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
               
6. DALŠÍ INFORMACE
Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.
 
Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.
 
O správném použití přípravku SÉDATIF PC se prosím informujte u odborníka na homeopatii –
u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.
 
Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje
Léčivými látkami jsou:
Aconitum napellus 6 CH
Belladonna 6 CH
Calendula officinalis 6 CH
Chelidonium majus 6 CH
Abrus precatorius 6 CH
Viburnum opulus 6 CH
 
Pomocnými látkami jsou:
monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát.
 
Jak SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje balení    
Sublingvální tablety.
Balení obsahuje 60 tablet.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce           
BOIRON, 2 avenue de l´Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013.


HOMEOPATICKÝ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

BALENÍ

60 sublingválních tablet

Příbalový leták

Parametry produktu

Značka Boiron SUKL název SÉDATIF PC TBL SLG 60
Farmakoterapeutická skupina homeopatika SUKL kód 58705
EAN 3352712001323

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.