516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Vicks Sinex Aloe a Eukalyptus nosní sprej 15 ml

Vicks Sinex Aloe a Eukalyptus nosní sprej 15 ml

Vicks Sinex Aloe a Eukalyptus nosní sprej 15 ml

50066660
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
79 Kč
Skladem na e-shopu

Nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin.

Podrobné informace o produktu

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej 0,5 mg/ml,
oxymetazolini hydrochloridum


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej používat
3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej:
  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej (viz sekce 6).
  • jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí).
  • jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem.
  • jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem).
  • jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový).
  • jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.
Nepodávejte dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej se poraďte se svým lékařem, pokud máte: vysoký krevní tlak, onemocnění srdce včetně anginy pectoris diabetes (cukrovku), problémy se štítnou žlázou, zvětšenou prostatu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu:
  • inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese. Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů.
  • tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin.
  • betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku- informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, pokud užíváte některý z nich.
  • lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej. Během těhotenství a kojení se má tento sprej používat opatrně.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyl zaznamenán žádný vliv na řízení nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej
Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ POUŽÍVÁ
Vždy používejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej přesně podle pokynů svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování:
Doporučená dávka je:
Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
Děti 6-10 let: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.
Děti do 6 let: nepoužívat

Nepřekračujte doporučenou dávku.
Nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus , nosní sprej může způsobit ucpání nosu.
Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

Návod:
1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.
2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.
3. Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba.
4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět.


Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus , nosní sprej, než jste měl(a)
Pokud zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus , nosní sprej
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (u méně než 1 ze 100 lidí): kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.
Vzácné (u méně než 1 z 1000 lidí): Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS, NOSNÍ SPREJ UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Uchovávejte do 25°C.
Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej obsahuje
Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.
Pomocné látky jsou: Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu,
kyselina citrónová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 – benzalkonium-chlorid)

Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.
Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 10 nebo 15 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Procter & Gamble GmbH, Sulzbacher Strasse 40-50, D-65824 Schwalbach am Taunus, Německo
Výrobce
Procter and Gamble Manufacturing GmBH, Procter & Gamble Strasse 1, 64521 Gross-Gerau, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 25.11.2011

BALENÍ
nosní sprej 15ml

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.

Kategorie produktu

Parametry

Značka Vicks
SUKL název SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X15ML
Farmakoterapeutická skupina dekongescens
Věk dítěte od 10 let
SUKL kód 165064
EAN 5410076294336

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.