Měřili jsme krevní tlak

6. 9. 2012 · 4 minuty čtení
Podle nejnovějších poznatků Světové zdravotnické organizace (WHO) z května 2012 trpí vysokým krevním tlakem (hypertenzí) každý třetí dospělý člověk na světě. Arteriální hypertenze, hypertenze nebo také vysoký krevní tlak je onemocnění, které se projevuje dlouhodobým zvýšením krevního tlaku nad hodnoty 140/90 mm.

Hypertenze patří mezi nejčastější onemocnění krevního oběhu. Pokud se neléčí, muže vést k onemocnění srdce a cév a dalším chorobám. V České republice vzrůstá počet osob s tímto onemocněním. Výskyt, ale i léčba hypertenze se dá ovlivnit, a to správným monitorováním tlaku pacienta, správným užíváním léčiv předepsaných lékařem a změnou životního stylu.

V květnu 2012 jste se s námi mohli v lékárnách Dr. Max zapojit do první odborně-edukační kampaně. Byla zaměřena právě na informovanost o problematice vysokého krevního tlaku. Cílem akce „POZNEJ SVŮJ TLAK“ bylo zjistit, jak jsou na tom klienti lékáren se svým tlakem a zároveň jim pomoci na cestě ke zdraví. Pokud jste navštívili naše lékárny v posledním květnovém týdnu, mohli jste si nechat změřit krevní tlak naším vyškoleným personálem a poradit se o rizicích a možnostech ovlivnění naměřených hodnot. Každý klient, který si nechal změřit svůj tlak, získal drobnou pozornost – slevový kupón na případnou koupi tonometru a především informační materiály o problematice krevního tlaku.

Na výsledky měření tlaku mohou mít vliv i zevní faktory, jako např. teplota a tlak okolního vzduchu. V období akce s názvem „POZNEJ SVŮJ TLAK“ bylo však počasí příznivé – venkovní teploty se po celý týden pohybovaly mezi 19 – 24 °C a tlak vzduchu byl průměrný, takže výsledky měření by touto okolností neměly být ovlivněny.

Svůj krevní tlak si u nás nechalo změřit 7073 klientu všech věkových skupin, a to ve více než 200 lékárnách sítě Dr. Max po celé České republice. Vysoký krevní tlak byl naměřen u více než jedné třetiny zúčastněných! Pokud bychom se podívali na výskyt vysokého krevního tlaku skrz věkové kategorie, pak bylo zjištěno, že s věkem dochází ke zvyšování počtu osob s vysokým krevním tlakem. Z průzkumu je zřejmé, že čím více stárneme, tím větší je riziko, že budeme mít vysoký krevní tlak. Proto bychom měli zásady zdravého životního stylu v sobě pěstovat již od útlého dětského věku. Je proto důležité zaměřit se na správné stravovací návyky, dostatečné množství pohybu, odbourat stres či přestat s kouřením. Z dalších zjištění vyplynulo, že ve věkové kategorii od 51 – 60 let trpí vysokým krevním tlakem téměř každý třetí člověk. Tento fakt je více než alarmující – podle Světové zdravotnické organizace byla polovina úmrtí v České republice v roce 2011 zapříčiněna právě onemocněními srdce a cév a vysoký krevní tlak muže, pokud je neléčený, právě na cestě k těmto onemocněním sehrát hlavní roli.

Zajímavá byla i skupina seniorů ve věku 71 – 100 let, kdy měl každý druhý z nich naměřený vysoký krevní tlak. V naší moderní společnosti přitom existuje možnost tzv. selfmonitoringu krevního tlaku.

Jedná se o možnost měřit si svůj tlak doma. Klient si tak může pomocí přístroje (tonometru) v domácím prostředí zaznamenávat naměřené hodnoty a následně konzultovat s lékařem účinnost léčby. Zjistili jsme, že tuto možnost využívá jen téměř každý třetí člověk. Přitom právě měření v domácích podmínkách může pomoci při odhalení skrytého vysokého krevního tlaku, popř. dalších onemocnění, která mohou být velmi závažná. Účinná léčba vysokého krevního tlaku, která pomáhá oddalovat riziko onemocnění srdce a cév, a tedy i riziko úmrtí na tyto choroby, je v naší zemi dostupná pro každého. I pacienti, kteří užívají léky na snížení krevního tlaku, se zúčastnili naší kampaně a přišli si zjistit své hodnoty. Zarážejícím zjištěním bylo, že téměř každý druhý pacient (48 % z celkového poctu změřených) i pres léčbu, která by měla uvést tlak do hladin normálu, měl naměřený tlak vysoký. Vliv na nedostatečnost léčby mohou mít různé okolnosti, např. kouření, nadměrný stres, nesprávné užívané léky (nepravidelnost, chybné kombinace, nedodržení doby užívání, atd.). Lékárníci Dr. Max by tímto rádi poděkovali svým klientům za důvěru a účast na kampani „POZNEJ SVŮJ TLAK“. Vzhledem k tomu, že se kampaň setkala s velkým ohlasem, rádi bychom i nadále v obdobných akcích pokračovali. O budoucích akcích a kampaních pro zdraví Vás budeme i nadále informovat, a to jak formou článku na webu, tak možnou formou e-mailu a letáku v lékárně.

Přijďte se poradit do Vaší Dr. Max lékárny o svém zdraví!

Budeme i nadále dělat vše proto, abyste se v našich lékárnách cítili dobře a byli jsme Vaše lékárna první volby, která má jako hlavní cíl zdraví svých klientu.

Mgr. Veronika Šumpichová, lékárník Dr. Max, organizátor odborné kampaně