V-Chek 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card 1 ks

Zdravotnické prostředky

Skladem na e-shopu

129 ušetříte 70 Kč

Původní cena 199 Kč, sleva 35%

O produktu

Rychlý a šetrný test ke kvalitativní detekci antigenu nukleokapsidového proteinu SARS-CoV-2. Je určený k použití při podezření na onemocnění COVID-19, během prvních 7 dnů od nástupu příznaků. V-Chek Rapid Test 2019-nCoV Ag Saliva Card je neinvazivní a komfortní. Provádí se ze vzorku slin odebraných pouze vložením tamponu do úst. Tento šetrný způsob zpřístupňuje testování dětem, osobám, které mají potíže s odběrem vzorku z nosohltanu či pacientům s kognitivními poruchami. Použití testu je velmi jednoduché. Výtěrový tampon se vkládá přímo do testovací karty, a tak k provedení testu není třeba zkumavka. Výsledek získáte za 15 minut. Testovací karta je určena jak pro profesionální použití, tak k domácímu testování, či testování ve firmách*.

Neinvazivní metoda vyšetření antigenu SARS-CoV-2

 • bezbolestný a jednoduchý odběr vzorku
 • odběr slin pouze vložením tamponu do úst
 • komfortní řešení pro děti i seniory
 • jednoduché a praktické použití
 • výsledek za 15 minut

V-Chek 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card 1 ksa

Použití

 • Před provedením testu 2 hodiny nejezte ani nepijte! K testování je vhodný jakýkoli vzorek slin, ale doporučuje se vzorek slin odebraný ráno před vypláchnutím úst, jídlem nebo pitím.
 • Vložte houbičku na konci výtěrového tampónu do úst a nechte ji přirozeně nasáknout slinami. Nestlačujte houbičku jazykem a nekousejte do ní.
 • Jakmile je houbička plně nasycená, indikátor zmodrá. Vyjměte výtěrový tampón z úst.
 • Vložte výtěrový tampón s odebraným vzorkem do držáku testovací karty a zatlačte směrem dolů. (Výstupek na konci tampónu vložte do otvoru v držáku testovací karty.)

Výsledek odečtěte po 15 minutách

Odečtení výsledku po méně než 15 minutách může vést k falešně negativnímu výsledku. Odečtení výsledku po více než 15 minutách může vést k falešně pozitivnímu výsledku.

V-Chek 2019-nCoV Ag Saliva Rapid Test Card 1 ksaa

Upozornění

 • Před použitím testu si pečlivě přečtěte příbalový leták.
 • Při odběru, manipulaci, skladování a likvidaci vzorků od pacientů a použitých komponent testu dodržujte příslušná opatření. Noste vhodný ochranný oděv, rukavice a ochranu očí/obličeje. Testování provádějte v řádně větraném prostoru. Po provedení testu si důkladně umyjte ruce. Postup odběru a manipulace s vzorky vyžadují zvláštní školení a poučení.
 • Testovací karty a výtěrové tampony nepoužívejte opakovaně.
 • Nepoužívejte testovací karty a/nebo materiály, které jsou poškozené, nebo které spadly na zem. Nesprávný odběr, skladování a přeprava vzorků může vést k nesprávným výsledkům testu.
 • Nikdy neotevírejte fólii a nevystavujte testovací kartu okolnímu prostředí, dokud není připravena k okamžitému použití. K získání přesných výsledků nepoužívejte testovací kartu, která nebyla v obalu.
 • K získání přesných výsledků nepoužívejte příliš viskózní vzorky nebo vzorky, ve kterých je krev.
 • Zjištěný původce nemusí být jednoznačnou příčinou nemoci. Negativní výsledky by měly být považovány za předpokládané a nevylučují infekci 2019-nCoV. Měly by být brány v úvahu v souvislosti s nedávným vystavením pacienta riziku nákazy, jeho anamnézou a přítomností klinických příznaků a symptomů shodných s COVID-19 a v případě potřeby by měly být potvrzeny molekulárním testem.

*Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy V-Chek Rapid Test 2019-nCoV Ag Saliva Card používat pro sebetestování laickou veřejností: Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.