Drogerie

Allnature Peroxid vodíku 3% 5000 ml

Značka: ALLNATURE
  • 3% peroxid vodíku oceníte při čištění všech možných povrchů (kuchyňská linka, dřez, koupelna, dlaždičky..). Zatočí se skvrnami, včetně těch živočišného původu, hubí viry a bakterie.
345

O produktu: Allnature Peroxid vodíku 3% 5000 ml

50142386

Úvod

Peroxid vodíku je lety prověřený všestranný pomocník, který najde uplatnění v každé domácnosti. Oceníte jej při čištění všech možných povrchů (kuchyňská linka, dřez, koupelna, dlaždičky..). Zatočí se skvrnami, včetně těch živočišného původu (krev, moč, zvratky a znečištění domácími mazlíčky) a účinně zlikviduje také viry i bakterie. Hravě si také poradí s řasami v bazénu. V kombinaci s jedlou sodou vytváří směs, která zvládne odstranit skvrny na oblečení a kobercích a zatočit i s připáleninami.

Hlavní vlastnosti:

  • 3% peroxid vodíku k použití v domácnosti
  • odstraňuje skvrny
  • hubí viry a bakterie

Složení

Peroxid vodíku 3%.


Upozornění

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Při požití: Zajistěte lékařské ošetření.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.