Diabetes | Cukrovka - příznaky a léčba

13. 1. 2022 · Mgr. Lukáš Novotný · 11 minut čtení

V současnosti se s diabetem potýká 8 % české populace, přičemž počet diabetiků neustále narůstá. Jaké typy diabetu existují a co nemoc způsobuje? Jaké jsou zásady léčby a v čem spočívá prevence rozvoje cukrovky a s ní spojených komplikací?

Co je to diabetes?

Diabetes patří mezi nemoci, jejichž léčba prochází v posledních desetiletích dramatickým rozvojem. Délka života s diabetem se zvyšuje. Pacienti s diabetem mohou vést plnohodnotný život, předpokladem je správné užívání léků, dodržování režimových opatření a pravidelné kontroly hladin krevního cukru. Nedostatečně nebo pozdě léčený diabetes však zpravidla vede k postižení orgánů a následným závažným zdravotním komplikacím.

Co obnáší život s diabetem?
Cukrovka je chronické onemocnění, při kterém tělo nedokáže regulovat množství glukózy v krvi.

Diabetes mellitus neboli cukrovka je souhrnný název pro skupinu nemocí, při kterých je přítomná zvýšená hladina cukru v krvi, tzv. hyperglykémie. Vzniká nedostatečnou tvorbou inzulinu ve slinivce nebo nedostatečnou odpovědí buněk na jeho přítomnost v krvi. Inzulin je hormon tvořený ß-buňkami ve slinivce břišní, který umožňuje vstup glukózy krevního cukru z krve do buněk. Při nedostatečném působení inzulinu dochází ke sníženému přesunu cukru do buněk, které tak nemají dostatek energie. Zároveň dochází ke zvýšení hladiny cukru v krvi. Při velmi vysoké hladině cukru v krvi se objevuje glukóza i v moči.

Související kategorie produktů:

Typy diabetu

Rozlišujeme následující základní typy diabetu:

 • diabetes mellitus 1. typu
 • diabetes mellitus 2. typu
 • gestační diabetes (informace o gestační. resp. těhotenské cukrovce jsme pro vás připravili v samostaném článku)

Speciální postavení má prediabetes (hraniční diabetes), což je stav předcházející rozvoji diabetu. Již při přítomnosti prediabetu však mají dotčení lidé vyšší náchylnost například k rozvoji srdečně-cévních nemocí.

Další typy diabetu se vyskytují velmi vzácně. Patří mezi ně diabetes způsobený genetickými poruchami působení inzulinu, záněty či nádory slinivky břišní, či diabetes vzniklý jako důsledek užívání některých léků.

Diabetes mellitus 1. typu

Diabetes 1. typu vzniká v důsledku poškození buněk slinivky břišní, které tvoří inzulín. To vede postupně k absolutnímu nedostatku inzulínu. Buňky tvořící inzulín jsou zničeny autoimunitní reakcí organismu. To je proces, při kterém vlastní imunitní systém těla reaguje nejen na cizorodé látky (bakterie, viry), ale bohužel i na vlastní buňky, které považuje za škodlivé. Nemocný tak není schopen inzulín tvořit přirozeným způsobem.

Na vzniku diabetu 1. typu se podílí dědičnost. Ničení buněk tvořících probíhá většinou skrytě po mnoho měsíců nebo let, a to do chvíle, kdy je zničeno přes 80 % jejich celkového počtu. Tělo pak již není schopno zabezpečit dostatečné množství inzulínu pro svou potřebu. V tomto okamžiku se projeví příznaky diabetu, a to velmi náhle a výrazně.

Diabetes 1. typu může vzniknout kdykoliv během života, nejčastěji však bývá zjištěn u mladistvých okolo 15. roku života. Dříve se označoval pojmem juvenilní diabetes (diabetes mladých). S diabetem 1. typu se potýká přibližně 7 % z celkového počtu diabetiků.

Diabetes mellitus 2. typu

Podstatou diabetu 2. typu je dílčí nedostatek inzulínu. Tvorba inzulínu je částečně zachována, ale jeho uvolňování do krve bývá narušeno. Současně je přítomna takzvaná inzulínová rezistence, což je snížená citlivost buněk těla na působení inzulínu.

Příčiny rozvoje diabetu 2. typu zdaleka nenacházíme pouze v dědičnosti. Zásadní roli hraje zejména nesprávný životní styl nedostatek pohybu, přejídání se, stres, kouření. Tento typ diabetu mívá plíživý začátek a příznaky nebývají tak patrné jako v případě diabetu 1. typu. Dotčená osoba o své diagnóze často neví, diabetes bývá většinou odhalen náhodně. Typicky se diabetes 2. typu rozvíjí u lidí ve věku nad 40 let. Vzhledem k často sedavému způsobu života a nezdravému stravování se může objevit i u dětí nebo dospívajících.

Tento typ diabetu bývá často spojen s dalšími onemocněními, mezi něž patří vysoká hladina krevních tuků (zejména cholesterolu), vysoká hladina kyseliny močové (dna), vysoký krevní tlak a obezita. Soubor těchto onemocnění bývá označován jako metabolický syndrom. Přidružená onemocnění zvyšují pravděpodobnost diabetických komplikací a zhoršují zdravotní prognózu diabetika.

Diabetes 2. typu je převažujícím typem diabetu, postihuje 90 % všech diabetiků.

Nadměrná žízeň jako obvyklý příznak cukrovky
Mezi obvyklé příznaky diabetu patří nadměrná žízeň a sucho v ústech.

Příznaky diabetu

Diabetes se obvykle projevuje nadměrnou žízní a nadměrným močením (často i v noci).

 • U diabetu 1. typu mohou být tyto příznaky doprovázeny úbytkem tělesné hmotnosti, a to i při normální chuti k jídlu, záchvaty velkého hladu či stavy zmatenosti.
 • U diabetu 2. typu mohou být příznaky doprovázeny větší náchylností k infekcím (včetně močových a kožních infekcí), delším hojením ran, pocitem brnění v končetinách či chvilkovými poruchami vidění (problémy se zrakovou ostrostí).

Výše uvedené příznaky mohou mít i jiné příčiny, u každého se mohou projevovat v různé intenzitě. V četných případech se osoba s diabetem dlouho nepotýká s žádnými potížemi a přítomnost diabetu je odhalena náhodně. Podrobné informace o příznacích diabetu najdete v našem dalším článku.

Komplikace diabetu

Diabetes vyžaduje velmi pečlivou kontrolu. V případě nedostatečné léčby může dojít k řadě závažných zdravotních komplikací. Ty lze rozdělit do 2 základních skupin: akutní a chronické (pozdní).

Akutní lehčí komplikace prožívá diabetik relativně často, nelze se jim zcela vyhnout. Cílem léčby diabetu je však akutním komplikacím v rámci možností předcházet, a pokud se vyskytnou, umět je rychle a účinně řešit. Mezi závažné akutní komplikace diabetu se řadí:

 • hyperglykemický šok (při příliš vysoké hladině glukózy v krvi)
 • hypoglykemický šok (při náhlém, nebezpečném poklesu hladiny glukózy v krvi)
 • ketoacidóza (překyselení organismu)

Důležité informace o akutních komplikacích jak jim předcházet, jak je umět rozpoznat a jaká je první pomoc jsme pro vás shrnuli v samostatném článku.

Dlouhodobé působení vysokých hladin cukru vede k poškození cév i nervů a k poruchám imunity. Z toho vyplývá široké spektrum možných zdravotních komplikací. Mluvíme o chronických neboli pozdních komplikacích diabetu:

 • srdečně-cévní komplikace ateroskleróza, srdeční infarkt, mozková mrtvice
 • ischemie dolních končetin studené prsty, bolesti nohou
 • diabetická neuropatie snížená citlivost, brnění, bolesti nohou; poruchy zažívání; erektilní dysfunkce
 • diabetická retinopatie zhoršování až ztráta zraku
 • poruchy kůže suchost, praskliny, zrohovatění
 • poruchy kůže suchost, praskliny, zrohovatění
 • syndrom diabetické nohy
 • častější infekce močové infekce, vaginální infekce, respirační infekce
 • poruchy v ústní dutině záněty dásní, zubní kazy, předčasná ztráta chrupu

Bohužel platí, že přítomnost jedné z výše uvedených komplikací znamená i vyšší riziko rozvoje ostatních zdravotních komplikací. V současné době je úmrtnost na akutní komplikace diabetu poměrně nízká, vysokou hrozbou jsou právě výše uvedené pozdní komplikace diabetu. Na ty mají kromě samotné cukrovky vliv také další, diabetes často doprovázející nemoci a nesprávný životní styl. Pro ilustraci pouze 5 % léčených diabetiků má uspokojivé hodnoty glykémie, krevního tlaku i cholesterolu.

Podrobnější informace o pozdních komplikacích diabetu nabízí další článek, samostatně jsme pro vás zpracovali také téma syndromu diabetické nohy.

Diagnostika diabetu
Pro tělo je nebezpečná nízká i vysoká glykémie a také její časté kolísání.

Diagnostika diabetu

U zdravého člověka je množství glukózy v krvi stálé a pohybuje se nalačno mezi 3,85,6 mmol/l.  Zvýšené (hraniční) hodnoty glykémie se pohybují nalačno v rozmezí 5,66,9 mmol/l. Tento stav označujeme jako prediabetes. Diabetes je diagnostikován při hodnotách >7 mmol/l nalačno. Diagnostice diabetu se věnujeme v dalším samostatném článku.

K diagnostice diabetu a prediabetu se používá:

 • stanovení glykémie nalačno (min. 8 hodin po posledním jídle, tedy ráno)
 • stanovení náhodné glykémie
 • orální glukózový toleranční test

Léčba diabetu

Základem léčby je vhodná strava, udržování správné hmotnosti a pravidelný pohyb. Režimová opatření jsou doplněna podáváním léků v tabletách nebo podáváním inzulinu. Nedílnou součástí léčby je také selfmonitoring, neboli měření glykémie samotným pacientem pomocí glukometru.

Diabetická dieta je často označována za styl stravování, kterým by se měl řídit každý člověk. Mezi velmi důležité faktory této diety můžeme zařadit především pravidelnost, pestrost a vyváženost. Mezi specifika diabetické diety patří sledování glykemického indexu u konzumovaných potravin. Glykemický index určuje, jak rychle daná potravina zvedne hladinu cukru (glukózy) v těle a jak rychle glukózu naše tělo využije. Čím vyšší má potravina GI, tím rychleji se po konzumaci zvedá hladina cukru v těle a následně zase rychleji klesá. Jak u zdravých lidí, tak u diabetiků je doporučováno jíst potraviny s nízkým nebo středním GI. Podrobněji se problematice výživy při diabetu věnujeme v článku o stravování při diabetu.

Perorální antidiabetika (léky na diabetes v tabletách) se používají k léčbě diabetu 2. typu. Pro jejich účinek je nutné, aby bylo zachováno alespoň částečné vylučování inzulinu slinivkou. Obvykle působí tak, že zvyšují produkci inzulinu slinivkou nebo zcitlivují buňky na přítomnost inzulinu v krvi. Tento druhý způsob je i případ nejčastěji používaného antidiabetika metforminu.

Inzulin se používá k léčbě diabetu 1. typu. Spolu s perorálními diabetiky se v řadě případů využívá i k léčbě diabetu 2. typu. V praxi se používá lidský inzulin nebo tzv. inzulinová analoga, která se liší záměnou určitých aminokyselin. Inzulinová analoga bývají v současnosti preferována kvůli obecně výhodnějšímu účinku. Aplikace inzulinu probíhá do podkoží pomocí inzulinových per, případně inzulinových stříkaček nebo inzulinových pump.

Selfmonitoring se provádí přístrojem na měření hladiny cukru z kapky krve z prstu, tzv. glukometrem, který se skládá z vlastního přístroje, lancet sloužících ke vpichu do prstu a testovacích proužků. Součástí mohou být kontrolní roztoky nebo kalibrační proužky pro kontrolu správnosti měření. Na trhu je několik typů glukometrů[NL(C2] . Každý typ má své vlastní testovací proužky a kontrolní roztoky, které jsou nezaměnitelné. Selfmonitoring přispívá k lepší kontrole nemoci a ke zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčby. Jak správně měřit hladinu cukru v krvi glukometrem, popisuje článek věnující se diagnostice diabetu.

Vývoj a výzkum v oblasti diabetologie pokračuje dále. Jednoho dne se možná dočkáme umělé slinivky, která by díky neustálému monitorování hladiny cukru společně s dávkovací pumpou sama dokázala regulovat množství aplikovaného inzulinu. Kam se v současné době ubírá výzkum a které moderní metody se testují v současnosti, se dočtete v našem příspěvku k této problematice.

Cukrovka a prevence

Měření hladiny krevního cukru je rutinní záležitostí preventivních prohlídek u praktického lékaře. Docházejte na preventivní prohlídku každé dva roky. Návštěvu lékaře vyhledejte také v situacích, kdy máte podezření na výskyt příznaků diabetu nebo projevu diabetických komplikací. Zvláštní pozornost věnujte prevenci a signálům svého těla v případech, kdy máte vysoký tlak, vysoký cholesterol, máte nadváhu nebo se u vás v rodině diabetes u někoho vyskytl. Čím dříve je onemocnění zjištěno, tím dříve se zahájí léčba a sníží riziko rozvoje akutních i pozdních komplikací. Důsledně dodržujte léčbu všech souvisejících onemocnění (vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, dna atd.).

Pokud si těhotná žena s cukrovkou nehlídá hladinu cukru, může to znamenat zvýšené riziko pro ni i pro dítě. Budoucí maminka se pak může setkat s vysokým krevním tlakem, poruchami jater nebo špatně se hojícím porodním poraněním. Děťátku hrozí poporodní hypoglykémie (snížený obsah cukru v krvi), anebo se mohou objevit dechové obtíže, poruchy srdečního rytmu nebo zhoršený průběh novorozenecké žloutenky. Miminko si může nést do budoucího života rizika lehké mozkové dysfunkce, dětské obezity, syndrom poruchy pozornosti a hyperaktivity či v dospělosti riziko cukrovky druhého typu.

Další tipy pro udržení hladiny krevního cukru

Dopřejte si pestrý a vyvážený jídelníček bohatý na vitaminy a minerály. Měl by obsahovat dostatek čerstvé zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechů i ryb. Pokud se u vás diabetes již rozvinul, dejte si čerstvého ovoce denně pouze jednu malou porci, a to vzhledem k vysokému obsahu jednoduchých cukrů. 

 • Chrom je nezbytný pro udržení normální hladiny glukózy v krvi.

 • Chrom, biotin a zinek napomáhají správnému metabolismu makroživin.

 • Vitaminy B1, B2, B3 a B6 přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a k normální činnosti nervové soustavy.

 • Vitaminy C, B2, E, selen a zinek přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.

 • DHA je esenciální omega-3 mastná kyselina přispívající k udržení normálního stavu zraku a ke správné činnosti srdce. Příznivého účinku se dosáhne při přívodu 250 mg DHA denně.

Které potraviny omezit nebo je ze svého jídelníčku zcela vyřadit? Jistě sem bude vedle cukrovinek patřit sladkému a bílé pečivo, slazené nápoje, polotovary, průmyslově zpracované potraviny, ochucovadla (kečup, majonéza), tučné maso, konzervy a uzeniny.

 • Udržujte si optimální váhu. Nadváha často doprovází diabetes 2. typu. Nadbytečná tuková tkáň způsobuje přítomnost zánětu v těle vede k rozvoji diabetu nebo diabetických komplikací.
 • Pravidelně se hýbejte. Pravidelná pohybová aktivita působí příznivě na pohybový aparát a zároveň ovlivňuje řadu metabolických dějů. Podporuje léčbu diabetu, snižuje krevní hladinu tuků a cholesterolu, snižuje tak riziko ucpávání tepen, pomáhá navíc i udržovat optimální hmotnost. Pokud máte diabetes, zvolte vhodnou pohybovou aktivitu ve spolupráci se svým lékařem. Ten zohlední věk, zdravotní stav a pohybové možnosti a navrhne vhodnou formu pohybu, její četnost a intenzitu. Poradí s případnou úpravou dávkování léků, s kontrolou krevní hladiny cukru (glykémie) a s dalšími opatřeními.
 • Pečujte o pokožku. Dávejte přednost sprchování před koupelí. Používejte šetrné mycí přípravky, např. mycí oleje, které jsou šetrné k pokožce, nevysušují ji a podporují přirozeně nízké pH pokožky. Kůži po mytí vždy pečlivě osušte ručníkem. Ručník o kůži netřete, ale poklepávejte, abyste předešli jejímu případnému narušení. Po každém umytí promažte kůži vhodným krémem, abyste ji hydratovali, vyživili a zvláčnili.

Diabetes je metabolické onemocnění, které svým vlivem na cévy, nervy a imunitu postihuje široké spektrum dějů v našem těle. Včasná a dobře vedená léčba, pravidelný monitoring cukru v krvi a dodržování zásad zdravého životního stylu dokážou rozvoj zdravotních komplikací oddálit, nebo jim v řadě případů zcela zabránit. Myslete na prevenci, dbejte na pravidelnou pohybovou aktivitu, jezte vyváženě a doplňujte pro tělo důležité látky. Zdaleka nejde pouze o diabetes. Vyvážený přístup k životu je klíčem k celkově dobré kondici na mnoho dalších let.Články k tématu Diabetes | Cukrovka - příznaky a léčba

 • Co diabetikům hradí zdravotní pojišťovny? Připravili jsme pro vás malý přehled, na co vše máte jako diabetik nárok, které zdravotní pomůcky si lze nechat proplatit, do jaké výše a jak často. VZP nabízí pro diabetiky nově příspěvek na psychoterapii, který mohou využít také děti od 7 let. Jaké další novinky přibyly v roce 2024 u největších českých pojišťoven?
 • All inclusive dovolená a diabetes

  All inclusive dovolená a diabetes

  · 8 minut čtení
  Vše zahrnuto v ceně. All inclusive zájezdy s sebou přinášejí spoustu příležitostí, jak uspokojit své chuťové pohárky. Pokud se léčíte s diabetem, jistě vás napadne, že neomezené gastro zážitky nebudou tím nejlepším způsobem, jak vysněnou dovolenou prožít. Jak skloubit all inclusive dovolenou a cukrovku, abyste si dovolenou mohli užít „s čistým štítem“? Jak vybírat vhodná jídla,...
 • Grilování a diabetes – co dát na gril?

  Grilování a diabetes – co dát na gril?

  · 6 minut čtení
  Léto je v plném proudu a nejeden z nás se těší, až si s rodinou nebo přáteli dá něco dobrého na gril. Jíst venku je velkou radostí dlouhých prázdninových dnů. Můžete si grilování užít naplno, pokud se léčíte s diabetem a potřebujete udržet hladinu cukru v krvi pod kontrolou? Které potraviny můžete bez obav sníst a které je lepší přenechat ostatním? Dočtete se v našem článku.
O autorovi
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Lukáš Novotný
Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2016 pracuji jako lékárník v Praze a připravuji vzdělávací články a aktivity pro lékárníky, studenty a veřejnost.
Číst více od autora
O autorovi
Mgr. Lukáš Novotný
Mgr. Lukáš Novotný
Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Od roku 2016 pracuji jako lékárník v Praze a připravuji vzdělávací články a aktivity pro lékárníky, studenty a veřejnost.
Číst více od autora