Tierra Verde Osvěžovač vzduchu BIO rozmarýn a citron 100 ml

Drogerie

Osvěžovač vzduchu BIO rozmarýn a citron naplní domov příjemně kořeněnou vůní Středomoří. Volte tuto vůní, když potřebujete osvěžit a rozproudit energii.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci v 0 lékárnách
135

O produktu

50123787

Naplňte svůj domov příjemně kořeněnou vůní Středomoří. Tierra Verde Osvěžovač vzduchu BIO rozmarýn a citron v sobě kombinuje tóny svěžího citronu a posilujícího rozmarýnu. Je ideální především k provonění domova, kanceláře a jiných prostor. Vsaďte na tuto vůní pokaždé, když potřebujete osvěžit a rozproudit energii.

Hlavní vlastnosti:

  • vnese do Vašeho domova kousek Středomoří
  • provoní domov či kancelář příjemně kořeněnou vůní
  • osvěžuje a dobíjí energii

Složení

Rozmarýnová a citronová silice v bio kvalitě.

Použití

Důkladně protřepejte, stiskněte rozprašovač a nastříkejte podle potřeby do prostoru. Neaplikujete prostředek na tělo.

Upozornění

Upozornění: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.