Tierra Verde Osvěžovač vzduchu BIO vavřín kubébový 100 ml

Drogerie

Skladem na e-shopu

O produktu

Provoňte svůj domov či kancelář vavřínem kubébovým, který Vám okamžitě zvedne náladu. Vavřín má příjemně svěží citrusovou vůni, připomínající zářivé jižní sluníčko. Pomáhá uvolnit napětí a navrací vnitřní harmonii. Tierra Verde Osvěžovač vzduchu BIO vavřín kubébový se hodí k provonění domova, kanceláře i veřejného prostoru. Osvěžovač zároveň neutralizuje nepříjemné zápachy.

Hlavní vlastnosti:

  • vnese do každého domova trošku jižního sluníčka 
  • provoní domov či kancelář příjemně svěží vůní
  • navrací vnitřní harmonii

Složení

Silice z vavřínu kubébového v bio kvalitě.

Použití

Důkladně protřepejte, stiskněte rozprašovač a nastříkejte podle potřeby do prostoru. Neaplikujete prostředek na tělo.

Upozornění

Upozornění: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Může vyvolat alergickou reakci.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.