516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Coldrex tablety 12 tablet

Coldrex tablety 12 tablet

Coldrex tablety 12 tablet

50002870
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
99 Kč
Skladem na e-shopu

COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.

Podrobné informace o produktu

Příbalová informace "VP"
Informace pro použití, čtěte pozorně!
 
COLDREX TABLETY
Tablety
 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

OMEGA PHARMA a.s.

Drážní 253/7

Slatina

627 00 Brno

Česká republika

e-mail: safety@omega-pharma.cz

 

Výrobce

SmithKline Beecham, S.A.

Alcala de Henares

Madrid

Španělsko 

 
Složení:
Léčivé látky: Paracetamolum 500 mg, Phenylephrini hydrochloridum 5 mg, Coffeinum 25 mg, Terpinum monohydricum 20 mg, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 38 mg, což odpovídá Acidum ascorbicum (vitamin C) 30 mg v 1 tabletě.
 
Pomocné látky: Kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, mastek, kyselina stearová, povidon, kalium-sorbát , natrium-laurylsulfát, oranžová žluť (E110).
 
Indikační skupina:
analgetikum, antipyretikum.
 
Charakteristika:
COLDREX TABLETY obsahuje paracetamol, léčivou látku s účinkem proti bolesti a horečce, odstraňující bolesti v krku, bolesti hlavy, svalů i kloubů a snižující horečku. Dále fenylefrin, který uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny a tak usnadňuje dýchání. COLDREX TABLETY též obsahuje vitamin C, který při chřipce a nachlazení tělu často chybí. COLDREX TABLETY neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. COLDREX TABLETY mají štíhlý tvar.
 
Indikace:
COLDREX TABLETY je vhodný pro dospělé a mladistvé od 12 let k odstranění příznaků chřipky a nachlazení. COLDREX TABLETY odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje ucpaný nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamín C.
 
Kontraindikace:
COLDREX TABLETY se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na paracetamol, nebo ostatní složky přípravku. Dále jej nesmí užívat pacienti s vysokým krevním tlakem, s glaukomem (zelený zákal), s těžkým onemocněním jater, včetně akutní žloutenky a pacienti se závažnou hemolytickou anemií (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek). Přípravek se nesmí užívat současně s některými léky k léčbě deprese (inhibitory MAO) nebo pokud jste tyto léky užíval/a v posledních 2 týdnech a s léky poškozujícími játra.
 
Přípravek by se neměl užívat během těhotenství a kojení.
 
Pouze po poradě s lékařem mohou přípravek užívat pacienti s onemocněním srdce, cukrovkou, postižením ledvin, onemocněním štítné žlázy, zvětšenou prostatou, průduškovým astmatem, deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, onemocněním postihujícím mozkové cévy, při současné léčbě tricyklickými antidepresivy (léky
proti depresi) nebo beta blokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti).
 
Nežádoucí účinky:
Podobně jako všechny léky, Coldrex tablety může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.
 
Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí ≥ 1/10000 - ≤ 1/1000 a mohou se projevit jako:
  • alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek
  • (bronchospasmus), svědění, pocení
  • změny krevního obrazu
  • bolest žaludku nebo jiné trávící těžkosti, nevolnost a zvracení, průjem
  • vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), deprese, zmatenost,
  • halucinace, třes, otoky, poruchy vidění
  • abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňteColdrex tablety užívat.
 
Interakce:
Účinky přípravku COLDREX TABLETY a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Pokud užíváte Coldrex tablety, neužívejte současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo léky odstraňující zduření nosní sliznice, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.
Užívání přípravku COLDREX TABLETY s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii, nespavosti a některá antibiotika.
Dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu, vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení. 
Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu
Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku.
Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Současné pití alkoholu může způsobit poškození jater.
 
Dávkování:
Vždy užívejte Coldrex tablety přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí a mladiství od 15 let: 1 až 2 tablety až 4x denně.
Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny. Neužívejte více než 8 tablet za 24
hodin. 1 tableta je vhodná u osob tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou
hmotností nad 60 kg.
Mladistvým od 12 do15 let se podává 1 tableta v časovém odstupu nejméně 4-6 hodin.
Nepodávejte více než 6 tablet za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety je
třeba zapít tekutinou.
 
Upozornění:
Užíváte-li jiné léky (na lékařský předpis i bez něj) poraďte se o vhodnosti současného užívání tohoto přípravku s lékařem. Užíváte-li COLDREX TABLETY, oznamte to lékaři při předpisu jiných léků. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození nebo selhání funkce jater. Neužívejte tento lék
bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Bez porady s lékařem tento lék užívejte nejdéle 7 dnů. Jestliže příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo jsou provázeny vysokou horečkou, vyhledejte lékaře. Ve všech případech podezření na předávkování nebo náhodné požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nelze pozorovat žádné příznaky.
 
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění při práci a řízení motorových vozidel.
Přípravek obsahuje azobarvivo oranžovou žluť, které může způsobit alergické reakce.
Vyhněte se požívání nadměrného množství kávy nabo čaje spolu s těmito tabletami. Můžou způsobit pocit napětí a podrážděnost.
 
Uchovávání:
Uchovávejte při teplotě do 25C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
 
Varování:
Používejte pouze do data vyznačeného na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 a 24 tablet
 
BALENÍ
12 tablet

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVÝ LETÁK.
 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

2.12.2015

Kategorie produktu

Parametry

Značka Coldrex
SUKL název COLDREX 500MG/25MG/5MG/20MG/30MG TBL NOB 12
Farmakoterapeutická skupina analgetika, antipyretika
SUKL kód 47710
EAN 61218

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.