Norman Novel Coronavirus 2019 nCoV Antigen Testing Kit 1 ks

Zdravotnické prostředky

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

99

O produktu

Antigenní test na SARS-CoV-2 pro testování ze vzorku slin. Norman Novel Coronavirus 2019 nCoV Antigen Testing Kit 1 ks slouží k rychlé kvalitativní detekci proteinu antigenu nukleokapsidu z SARS-CoV-2 při podezření na onemocnění Covid-19. Testování se provádí v počáteční fázi onemocnění. Souprava pracuje na principu imunitní chromatografie za pomoci vysoce citlivých monoklonálních protilátek. Vyhodnocení výsledků se provádí po 20 minutách. Díky jednoduchému způsobu odběru vzorku, který se získává ze slin testované osoby, je tento test je vhodný i pro použití laickou veřejností – sebetestování, testování v rodině či na pracovišti*. 

Hlavní vlastnosti:

  • rychlé zjištění přítomnosti antigenu SARS-CoV-2
  • pro testování vzorků ze slin
  • vyhodnocení testu 20 minut

Složení

Jeden testovací proužek obsahuje: Rekombinovanou monoklonální protilátku nového koronaviru a protilát­ku Rabbit IgG. monoklonální protilátku nového koronaviru pro T čáru, protilátku Goat Anti-Rabbit IgG pro C čáru, reagent R1 pro extrakt antigenu: chlorid sodný, fosforečnan sodný, sodná sůl kaseinu. Obsah balení: Testovací karta, antigenová extrakční zkumavka se klepátkem, reagent R1 pro extrakt antigenu, sada pro kolekci slin – nádobka, zkumavka, pipeta. Potřebné vybavení (není součástí balíčku): stopky, maska (rouška), nitrilové rukavice, pracovní deska.

Použití

  • Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.
  • Nejezte, nepijte, nekuřte a nežvýkejte žvýkačku 30 minut před odběrem vzorku slin.
  • 30 minut před odběrem vzorku slin si vypláchněte ústa tekoucí vodou.
  • Otevřete balení a vyjměte testovací proužek. Testovací proužek musí být použit během 1 hodiny od otevře­ní fóliového pouzdra.

Upozornění

Před použitím si pečlivě přečtěte přiložené pokyny. Pouze pro diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte testovací destičky, pokud je obal poškozen nebo pokud je destička vážně poškozená. Testovací destičku znovu nepoužívejte. Se všemi vzorky zacházejte opatrně, jako s potenciálně infekčními. Tento test je určen k iniciálnímu screeningu koronavirové infekce detekcí antigenů COVID-19, ale neměl by být použit jako jediné kritérium pro stanovení infekce SARS-CoV-2. Pro diagnostiku by měly být použity a zváženy další metody a klinické informace (příznaky a symptomy).

*Pouze pro odběr vzorku ze slin: Na základě výjimky pro antigenní testy vydané MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. lze testy Norman Novel Coronavirus 2019 nCoV Antigen Testing Kit používat pro sebetestování laickou veřejností. Upozornění pro odběratele: Odběratel má povinnost v rámci testování zajistit při pozitivitě antigenního testu provedeného laickou osobou bezprostřední informování poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Upozornění pro laickou veřejnost: Přečtěte si pozorně příbalový leták a postupujte přesně pokynů. V případě pozitivity antigenního testu bezprostředně informujte poskytovatele zdravotních služeb za účelem provedení konfirmačního testu. Nepříznivou událost, ke které během používání výrobku dojde, hlaste Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK, ČTĚTE PEČLIVĚ NÁVOD K POUŽITÍ.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.