516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Boiron Stodal sirup 200 ml

Boiron Stodal sirup 200 ml

Boiron Stodal sirup 200 ml

50022330
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
159 Kč
Skladem na e-shopu

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Podrobné informace o produktu

STODAL®, sirup
 
1. CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti z dlouhodobého použití.
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT
Neužívejte STODAL
− jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
− jestliže trpíte zánětem žaludku
− jestliže máte žaludeční vředy.
 
Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí
v případě nesnášenlivosti některých cukrů, diety s nízkým obsahem cukru nebo u diabetiků, neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.
 
Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol).
 
Užití tohoto přípravku je škodlivé pro alkoholiky. Obsah ethanolu je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním, mozkovým onemocněním, poraněním mozku nebo epilepsií.
 
Pokud se u Vás objeví horečka, dušnost nebo hnisavý hlen během užívání přípravku, poraďte se s lékařem.
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Není známo.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
 
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o používání přípravku u těhotných a kojících žen, a protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie na ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Ovlivnění se nepředpokládá.
 
Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL
 
Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol.
 
½ čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy.
1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy.
1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva.
 
Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je
nutno tuto skutečnost vzít v úvahu u dětí, těhotných a kojících žen a vysoce rizikových pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí).
 
Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním předtím, než začnete tento přípravek užívat.
 
3. JAK SE STODAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 
Obvyklé dávkování přípravku je:
 
Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně.
Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.
Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně.
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně.
 
Přípravek užívejte nejdéle 10 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem.
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i STODAL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
 
U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže.
 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.
 
5. JAK STODAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
 
STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
6. DALŠÍ INFORMACE
Co STODAL obsahuje
 
Léčivými látkami jsou:
Drosera tinktura.................................................................................................. 0,95 g
Pulsatilla 6 CH...................................................................................................... 0,95 g
Rumex crispus 6 CH............................................................................................. 0,95 g
Bryonia 3 CH........................................................................................................ 0,95 g
Ipecacuanha 3 CH................................................................................................ 0,95 g
Euspongia officinalis 3 CH..................................................................................... 0,95 g
Sticta pulmonaria 3 CH......................................................................................... 0,95 g
Kalii stibii tartras 6 CH........................................................................................... 0,95 g
Myocardium 6 CH................................................................................................ 0,95 g
Dactylopius coccus 3 CH....................................................................................... 0,95 g
Balsami tolutani sirupus..................................................................................... 19,00 g
Polygalae sirupus............................................................................................... 19,00 g
 
Pomocnými látkami jsou:
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V.
 
Jak STODAL vypadá a co obsahuje balení
STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml.
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
BOIRON, 2 avenue de l´Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Zkratky uvedené na krabičce:
LOT = číslo šarže
EXP = použitelné do
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz , http://vpois.boiron.cz.
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 21.8.2013.
 
LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE PEČLIVĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Balení:

Sirup, 200ml

Kategorie produktu

Parametry

Značka Boiron
SUKL název STODAL SIR 200ML I
Farmakoterapeutická skupina fytofarmaka, homeopatika
Věk dítěte od 2 let
SUKL kód 60073
EAN 60073

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.