Co diabetikům hradí zdravotní pojišťovny?

8. 1. 2023 · 16 minut čtení

Připravili jsme pro vás malý přehled, na co má diabetik nárok od zdravotních pojišťoven. Podívali jsme se, které zdravotní pomůcky se proplácí, do jaké výše a jak často, ale také jaké plnění nabízejí různé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů.

Cukrovka, ať už 1., nebo 2. typu, je onemocnění, které vyžaduje celou řadu režimových opatření. Klíčovou roli hraje správná skladba jídelníčku, dobrá životospráva, ale i pohyb nebo péče o dolní končetiny. Na potřeby diabetiků pamatují i zdravotní pojišťovny a poskytují jim různé příspěvky v poměrně široké škále.

Co hradí pojišťovny ze zákona a co je navíc?

Zdravotním pojišťovnám ukládá zákon, co vše mají hradit pacientům s diabetem Toto upravuje příloha zákona č. 48/1997 Sb., o zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Proto by z pohledu pojištěnce neměly být mezi jednotlivými pojišťovnami rozdíly.

Malý přehled, na co má diabetik nárok od zdravotních pojišťoven.
Co diabetikům hradí zdravotní pojišťovny?

Úhrady zdravotních pojišťoven se ale liší v preventivních programech a úhradách nad rámec stanovený zákonem. To v praxi znamená, že například největší česká zdravotní pojišťovna přispívá ročně až 3 000 Kč na vybrané zdravotní pomůcky pro diabetiky ještě navíc, nad rámec zákonných úhrad. Pokud celou tuto částku diabetik použije například na nákup senzoru, má pak cenu ještě o tyto zmíněné 3 000 Kč nižší, než je zákonný limit. Proto se může zdát, že se úhrady na konkrétní pomůcky liší, ale jde zpravidla pouze o chytré kombinování dalších výhod konkrétní pojišťovny.

Související kategorie produktů:

Nejprve se podíváme na zákonné úhrady.

Glukometr

Glukometr je přístroj, který umí odečíst aktuální hodnotu krevního cukru, tzv. glykémii. Jedná se o zdravotnický prostředek na předpis, který pacientovi předepíše diabetolog, v některých případech i praktický lékař. Vydává jej lékárna nebo prodejna zdravotnických pomůcek.

Glukometrů se vyrábí vícero typů a záleží na konkrétních potřebách diabetika, ale i na úrovni technologie, o kterou má diabetik zájem.

 • Glukometry s možností digitálního přenosu výsledků do jiných elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, tzv. chytré hodinky nebo počítačové aplikace, které dále zpracovávají výsledek do dalších dat a jednoduchých analýz.
  Jsou obvykle hrazeny ze zdravotního pojištění do výše 500 Kč s frekvencí jednou za 6 let.
 • Glukometry s dalšími funkcemi, jako je stanovení ketolátek, hlasový výstup, případně glukometry s integrovaným bolusovým kalkulátorem a schopností komunikace s chytrým zařízením.
  Tyto typy jsou obvykle hrazeny zdravotní pojišťovnou do limitu 1000 Kč s frekvencí jednou za 6 let.

Kdo má nárok na glukometr?

1.       Diabetici 1. typu, kteří jsou léčeni inzulinem (intenzifikovaným inzulinovým režimem).

2.     Diabetici 2. typu, kteří jsou léčeni perorálními antidiabetiky (léčba inzulinovými pery nebo pumpou, léčba hypoglykemizujícími perorálními antidiabetiky nebo u nediabetické hypoglykémie).

Na glukometr naopak nemají nárok diabetici, kteří jsou ve stabilizovaném stavu, nemají žádné komplikace a nepotřebují průběžnou kontrolu denní hladiny glykémie.

Diagnostické proužky na stanovení glukózy z krve 

 • Diabetici léčení perorálními antidiabetiky mají nárok na diagnostické proužky ke stanovení glukózy z krve, a to v počtu 100 ks ročně.
 • Diabetici léčení injekčními neinzulinovými antidiabetiky nebo inzulinem do 2 dávek denně mají nárok na 400 ks diagnostických proužků ročně.
 • Diabetici, kteří jsou léčeni intenzifikovanou inzulinovou terapií, mají nárok na 1 500 ks diagnostických proužků ročně.
 • Diabetici do 18 let a těhotné ženy s diabetem mají nárok na 2 500 ks diagnostických proužků ročně.

Dále se proplácejí i specializované pomůcky:

 • Proužky pro stanovení ketolátek z krve  na tuto pomůcku mají nárok diabetici do 18 let, těhotné ženy s diabetem a uživatelé inzulinových pump v počtu 50 ks ročně.
 • Proužky pro vizuální testování moči v počtu 50 ks ročně.

Přístroje pro okamžitou nebo kontinuální monitoraci glukózy (FGM a CGM)

Tzv. senzory jsou v poslední době oblíbenou a praktickou pomůckou pro diabetiky. Jedná se o senzory, které momentálně nebo kontinuálně snímají hladinu krevního cukru a pomáhají tak diabetikům s monitorací glykémie.

Ze zdravotního pojištění je však možné je hradit pouze za určitých podmínek.

Okamžitá (momentální) monitorace glykémie  FGM

 • Zkušební doba na 3 měsíce, během níž musí dojít ke zlepšení kompenzace diabetu a objektivní proaktivní spolupráci pacienta na léčbě.

 • Zároveň není možné předepsat současně glukometr a senzor (společně s nezbytnou čtečkou senzoru).
 • Zároveň není možné předepsat v plném počtu diagnostické proužky jejich počet se snižuje na 100 ks ročně pro dospělé a 300 ks ročně pro diabetiky do 18 let věku.
 • Diabetikům 1. typu je hrazeno 26 kusů senzorů za rok a čtečka senzoru jednou za 4 roky.

Kontinuální monitorace glukózy CGM

 • Zkušební doba 36 měsíců, kdy musí mít pacient glykovaný hemoglobin menší než 60 mmol/mol. Tím se prokáže zlepšení kompenzace diabetu od zahájení monitorace.
 • Diabetikům 1. typu přispívají zdravotní pojišťovny obvykle ve výši 75 % nejekonomičtější varianty CGM senzoru, a to u pacientů nad 19 let věku.

Inzulinové pumpy

Inzulinové pumpy jsou komplexní pomůcka pro diabetiky, která jednak kontinuálně kontroluje hladinu glukózy v krvi a zároveň aplikuje napočítaný inzulin. Je to však velmi drahá technologie, a tak má specifický proces a funguje v zapůjčovacím režimu.

 • Inzulinovou pumpu předepisuje diabetolog, ale podléhá ještě schválení revizním lékařem. Konkrétní podmínky se však mohou u různých zdravotních pojišťoven lišit.

 • Zapůjčuje se 1 inzulinová pumpa (nebo 1 sada) v ceně do výše 100 000 Kč za 1 ks (nebo 1 sadu) jednou za 4 roky.

 • Pojišťovna proplácí infuzní sety k inzulinové pumpě do výše 160 Kč za jeden kovový set, nebo do výše 300 Kč za jeden teflonový set.

Další příslušenství pro diabetiky hrazené ze zdravotního pojištění

 • Inzulinová pera: s 1 nebo 2 dávkami inzulinu je nárok na 1 ks za 3 roky. Pro ty, kteří užívají více než 3 dávky inzulinu denně, je nárok na 2 ks inzulinových per za 3 roky.
 • Inzulinové injekční stříkačky k aplikaci inzulinu: 100 ks/rok.
 • Jehly k neinzulinovým perům: 100 ks/rok.
 • Jehly k inzulinovým perům: 200 ks/rok.
 • Zásobníky pro inzulinové pumpy: 150 ks/rok.
 • Lancetová pera k odběru krve: 1 ks/5 let.
 • Lancety pro lancetová pera: 100 ks/rok.

Konkrétní informace o proplácených pomůckách vám také spolehlivě řekne váš diabetolog, neváhejte se na vše vyptat. Také vám obvykle nejlépe poradí, jak pro vaše konkrétní potřeby nejlépe zkombinovat příspěvky tak, abyste pořídili důležité vybavení co nejvýhodněji.

Obuv pro diabetiky s neuropatií

Pro diabetiky 1. i 2. typu s rozvinutou neuropatií je možné také získat příspěvek na zdravotní obuv, která má určitá specifika dostatečný prostor v prstové části, zavřený střih, bez funkčních švů, se suchým zipem nebo na šněrování a přispívá jako účinná prevence otlaků a dalších poškození a poranění dolních končetin. Diabetik má nárok na příspěvek ve výši 1 000 Kč na 1 pár zdravotní obuvi jednou za 2 roky. Tuto zdravotní obuv může předepsat diabetolog, ortoped, rehabilitační lékař, chirurg, angiolog, lymfolog, flebolog a revmatolog. Zároveň je také k dispozici u největší zdravotní pojišťovny i některých menších pojišťoven nad zákonný rámec ještě další příspěvek na zdravotní obuv nebo na podiatrické vyšetření.

Ostatní příspěvky pro diabetiky

U všech zdravotních pojišťoven lze získat další příspěvky na péči, nabídky se však liší u jednotlivých zdravotních pojišťoven typem podpory.

 • U největší zdravotní pojišťovny je příspěvek definován celkovou částkou, z níž si diabetik může čerpat jednotlivé předem stanovené pomůcky nebo přípravky.
 • U dalších pojišťoven jsou zase příspěvky určeny na jednotlivé úkony, vyšetření, přípravky nebo pomůcky.
 • Tyto marketingové akce se navíc proměňují v čase a mohou se rok od roku mírně lišit.

Preventivní programy

Preventivní programy se obvykle nezaměřují vyloženě pouze na diabetes, spíše cílí na zdravý životní styl, kontrolu hmotnosti a zachování pohyblivosti. Je možné získat příspěvky na pohybové aktivity, služby nutričních terapeutů a sestavení jídelníčku, analýzu složení těla a další.

Obvykle jsou však v celkové výši také zastropovány určitou předem danou částkou, do jejíž maximální výše lze čerpat.

Tyto preventivní programy, konkrétní nabídky i výše celkové částky se rovněž mohou měnit. Vybrali jsme příspěvky z preventivních programů určených pro dospělé klienty českých zdravotních pojišťoven, které mohou souviset s diabetem.

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Preventivní program 2000 Kč

 • Pravidelný pohyb až 500 Kč
 • Individuální příspěvky na vybraná nepovinná očkování (v rozmezí 2001 500 Kč)
 • Psychosociální podpora u vybraných terapeutů v celkové výši až 10 000 Kč na nejvýše 10 sezení
 • Trénink paměti (od 65 let) až 500 Kč
 • Dentální hygiena až 500 Kč
 • Odvykání kouření až 1 000 Kč
 • Příspěvek na rehabilitaci až 1 000 Kč (zahrnuje masáže, saunu, plavání, solné jeskyně, kryokomory nebo Kneippův chodník)

Podpůrný program pro diabetiky až 3 000 Kč

 • dezinfekční prostředky určené primárně k dezinfekci kůže před aplikací inzulinu či před odběrem krve ke zjištění hodnoty glykémie pomocí glukometru
 • glukometr nad rámec hrazeného množství z v. z. p.

 • příslušenství ke glukometru (lancety/jehly, testovací proužky pro stanovení hodnot glukózy/ketonů v krvi, lancetová/odběrová pera, kontrolní roztok)
 • inzulinová pera včetně příslušenství nad rámec hrazeného množství z v. z. p.
 • testovací proužky pro zjištění glukózy/ketonů v moči
 • příslušenství k inzulinové pumpě (baterie, zásobníky inzulinu, infuzní sety kovové/teflonové, náhradní kryty na baterii, originální pouzdro, originální ochranné sklo, sprchovací či koupací obal na inzulinovou pumpu)
 • pomůcky pro upevnění inzulinové pumpy (kapsy, pouzdra, pásy)
 • senzory k přístroji ke glukometru nad rámec množství hrazeného z v. z. p.
 • ochranný obal na čtečku k senzorům pro monitoraci glykémie
 • port pro aplikaci inzulinu
 • chladicí pouzdro k inzulinu
 • zavaděče kanyl
 • odstraňovače náplastí ve formě spreje či napuštěných roušek (slouží k bezbolestnému odstranění náplastí po zavedení infuzního setu či po senzoru)
 • vinuté tampóny nad rámec hrazeného množství z v. z. p. (buničité tampóny, dělené buničité tampóny apod.)
 • gely, krémy, spreje a náplasti zlepšující hojení ran (hlavně vpichy na prstech, vpichy po kanylách, senzorech), např. Wellion krém, HemaGel, Granuflex
 • krémy určené speciálně pro péči o kůži diabetické nohy (např. Allpresan diabetic)
 • prostředky pro fixaci a lepší přilnavost senzorů a kanyl (tejpy, samodržící obinadla, fixační fólie a návleky, bariérové spreje, např. Cavilon apod.)
 • penály na příslušenství pro diabetiky

Příspěvek na přístrojové ošetření nohou až 3 000 Kč

201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

 • Jakékoliv nepovinné očkování (mimo HPV) až 700 Kč
 • Dentální hygiena až 500 Kč
 • Doplňky stravy až 300 Kč
 • Cvičení a regenerace až 500 Kč
 • Plavání až 500 Kč
 • Kloubní výživa pro seniory (od 65 let) až 300 Kč
 • Odvykání kouření až 400 Kč
 • Prevence poruch paměti (od 40 let) až 300 Kč

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

 • Jakékoliv nepovinné očkování až 1000 Kč
 • Pravidelný pohyb včetně plavání až 700 Kč
 • Sportovní prohlídka až 500 Kč
 • Vyšetření zrakového nervu až 300 Kč
 • Doplňky stravy (od 60 let) až 500 Kč
 • Vybrané laserové operace očí až 1 000 Kč
 • Pro pacienty s hypertenzí příspěvek na tlakoměr až 500 Kč
 • Při zvýšeném cholesterolu příspěvek na doplňky stravy s omega-3 až 200 Kč
 • Prevence rakoviny tlustého střeva až 500 Kč
 • Terapie rázovou vlnou až 500 Kč
 • Prevence obezity (konzultace a/nebo sestavení jídelníčku) až 500 Kč

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

 • Oční vyšetření u pacientů s diabetem
 • Dentální hygiena až 1 000 Kč
 • Doplňky stravy (od 70 let) až 500 Kč
 • Pohybové aktivity až 500 Kč
 • Vyšetření na osteoporózu (od 50 let) 1 000 Kč
 • Očkování proti chřipce (nad 65 let) až 500 Kč
 • Pro pacienty s hypertenzí příspěvek na tlakoměr až 500 Kč
 • Prevence Alzeimerovy choroby (od 40 let) až 350 Kč 
 • Prevence rakoviny tlustého střeva až 500 Kč
 • Nutriční poradce pro chronicky nemocné (od 50 let) až 1 000 Kč
 • Odvykání kouření až 2 000 Kč

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 • Pravidelné sportovní aktivity až 500 Kč
 • Odvykání kouření až 1 000 Kč
 • Moderní diagnostické a léčebné metody až 2 000 Kč
  (zahrnuje: operace varixů laser, RF (radiofrekvence), ClariVein / ORL operace metodou plazmové koblace, BiZac / podologické vyšetření fyzioterapeutem na podoskopu / použití laseru a rázové vlny ve fyzioterapii / genetické vyšetření pro trombotické stavy na vlastní žádost / endoskopická operace karpálního tunelu / vyšetření digitálním dermatoskopem / laserové výkony k odstranění jizev / datové služby EKG přenosu / přístrojové vyšetření suchého oka v ONMB)
 • Vybrané laserové operace očí až 2 000 Kč
 • Dentální hygiena až 200 Kč
 • Nutriční poradenství až 1 000 Kč
 • Péče o duševní zdraví až 2 000 Kč

211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

 • Prevence nadváhy a obezity až 500 Kč
 • Sestavení jídelníčku až 500 Kč
 • Podiatrické vyšetření až 500 Kč
 • Vyšetření zraku u optometristy až 500 Kč
 • Genetické vyšetření při hormonální antikoncepci (od 12 let) nebo substituci (od 45 let) až 1 500 Kč
 • Preventivní vyšetření glukózy až 500 Kč
 • Dentální hygiena až 500 Kč
 • Plavecký kurz pro dospělé až 500 Kč
 • Sportovní pohybové aktivity až 500 Kč
 • Sportovní preventivní prohlídka až 500 Kč
 • Lékařská prohlídka řidiče (do 65 let) až 500 Kč
 • Vyšetření u dopravního psychologa až 500 Kč
 • Psychoterapeutické poradenství až 4 000 Kč až na 10 sezení
 • Vyšetření kognitivních funkcí (od 65 let) až 4 000 Kč
 • Klinická psychologie vč. párových terapií až 4 000 Kč
 • Specifické diety 4 000 Kč nutriční poradenství s ohledem na specifickou dietu

213 RBP, zdravotní pojišťovna

 • Odvykání kouření až 500 Kč
 • Pravidelná sportovní a pohybová aktivita až 500 Kč
 • Sauna až 700 Kč
 • Nepovinná očkování až 1 000 Kč
 • Balíček pro diabetiky až 1 000 Kč
  (obsahuje: nákup permanentky na pohybové aktivity (50 % z ceny), testovacích proužků pro zjištění glukózy v moči, glukometru, diagnostických proužků a příslušenství k inzulinové pumpě, nákup senzoru pro neinvazivní okamžité měření glukózy v krvi a podiatrické ošetření)
 • Program psychologické podpory až 2 500 Kč
 • Lázeňský pobyt až 10 000 Kč
 • Vstupy do vybraných bazénů se slevou nebo zdarma

Články k tématu Co diabetikům hradí zdravotní pojišťovny?

 • Co je těhotenská cukrovka, jak se léčí a proč vzniká

  Co je těhotenská cukrovka, jak se léčí a proč vzniká

  · 4 minuty čtení
  • Babyclub
  Každá těhotná žena v Česku dostane od svého gynekologa doporučení k vyšetření na těhotenskou cukrovku, známému také pod zkratkou OGTT. Jedná se orální glukózový toleranční test. Jak toto vyšetření probíhá a proč se v těhotenství provádí, zodpovíme v našem článku.
 • Jak poznat diabetes u dítěte?

  Jak poznat diabetes u dítěte?

  · 4 minuty čtení
  • Babyclub
  V případě diabetu u dětí se obvykle jedná o cukrovku 1. typu. Jak poznat, že má dítě diabetes, jaké jsou nejčastější příznaky a zda existují možnosti léčby dětské cukrovky, vám poradíme v našem článku.
 • Příznaky diabetu – kdy zpozornět?

  Příznaky diabetu – kdy zpozornět?

  · 10 minut čtení
  • DIA
  Příznaky diabetu mohou mít různý charakter. Někdy nemusejí být žádné, jindy ale mohou na cukrovku upozornit více či méně nápadné signály. Jaké jsou typické příznaky tohoto onemocnění a co může mít neléčená cukrovka za následky, vám prozradíme v našem článku.