516 770 100 | info@drmax.cz | O nás

Tanakan 40 mg 90 potahovaných tablet

Tanakan 40 mg 90 potahovaných tablet

Tanakan 40 mg 90 potahovaných tablet

50022915
Registrovaný léčivý přípravek: Více o legislativě
259 Kč
Skladem na e-shopu

Léčivý přípravek s obsahem standardizovaný extrakt EGb 761 z listů Ginkgo biloba se užívá při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě (citové nestálosti) u starších osob.

Podrobné informace o produktu

CO JE PŘÍPRAVEK TANAKAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek TANAKAN obsahuje standardizovaný extrakt EGb 761 z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). Má především účinky: vazodilatační v oblastí malých tepen (rozšiřuje je), rheologický (zlepšuje průtokové vlastnosti krve), snižuje shlukování krevních destiček a červených krvinek, podporuje žilní tonus (napětí), snižuje zvýšenou propustnost kapilár a tím působí protiedémově, zlepšuje nitrobuněčné využití glukózy a působí též proti přítomnosti tzv. volných radikálů. Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování působku jménem acetylcholin, jehož množství je ve stáří sníženo.

Přípravek je určen pro dospělé (případně i mladistvé) osoby.

Bez porady s lékařem se přípravek užívá
  • při poruchách duševní výkonnosti tj. při poruchách paměti, pozornosti a emoční labilitě (citové nestálosti) u starších osob, zvláště na podkladě chronické mozkové cévní nedostatečnosti.
Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá
  • při demenci (primární degenerativní demence – demence Alzheimerova typu, vaskulární demence, demence smíšeného typu)
  • při poruchách periferního prokrvení a mikrocirkulace: obstrukční choroba periferních tepen ve stadiu I.-II. (claudicatio intermittens), Raynaudův syndrom, akroparestézie, zvýšená kapilární fragilita apod.,
  • při senzorických poruchách na základě cévní nedostatečnosti (závratě, ušní šelesty jako tinnitus apod., snížení sluchu u starších osob, event. poruchy zraku podmíněné nedostatečným prokrvením sítnice).
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK TANAKAN UŽÍVAT
Neužívejte přípravek TANAKAN
  • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (potahovaných tablet, roztoku)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TANAKAN je zapotřebí
Vzhledem k tomu, že není dostatek klinických zkušeností s podáváním dětem, přípravek se nedoporučuje podávat dětem do 12 let. Přípravek se nedoporučuje užívat při patologických (chorobných) krvácivých stavech. Přípravek není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku a nelze jím tuto léčbu nahradit.

TANAKAN potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vzájemné působení nebývá uváděno, je však vhodná zvýšená opatrnost u salicylátů a barbiturátů. Nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Užíváte-li proto léky ovlivňující krevní srážlivost, poraďte se o užívání přípravku TANAKAN se svým lékařem.

Užívání přípravku TANAKAN s jídlem a pitím
Přípravek se užívá před jídlem.

Těhotenství a kojení
Užívání přípravku TANAKAN v době těhotenství a kojení se nedoporučuje. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nesnižuje pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku TANAKAN
TANAKAN potahované tablety obsahuje cukr laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

JAK SE PŘÍPRAVEK TANAKAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte používejte přípravek TANAKAN přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování u poruch duševní výkonnosti:
Potahované tablety: Dospělé osoby užívají 1 potahovanou tabletu 3x denně (ráno, v poledne, večer) před jídlem. Tablety se polykají celé, nerozkousané, zapijí se malým množstvím tekutiny. Účinek léčby se výrazněji projeví po 2-4 týdnech aplikace. Léčba (1 kúra) trvá obvykle 1-3 měsíce. Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 3 měsíců, vyhledejte lékaře.

U poruch periferního prokrvení a mikrocirkulace, při senzorických poruchách a u demence se lék užíva po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TANAKAN, než jste měl(a)
Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem!

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TANAKAN
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek TANAKAN
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek TANAKAN nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Přípravek bývá při obvyklém dávkování dobře snášen. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout zažívací poruchy jako nevolnost, průjem apod., alergické kožní reakce, bolest hlavy, event. pocity návalů. Dále se vzácněji vyskytují: palpitace (bušení srdce), snížení tlaku, arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu), případně bolest za hrudní kostí.

JAK PŘÍPRAVEK TANAKAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek TANAKAN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek Tanakan, potahované tablety, uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek TANAKAN obsahuje
Léčivou látkou je Ginkgo bilobae extractum siccum normatum (35 - 67 : 1) extrahováno acetonem 60% (m/m) - standardizovaný extrakt Ginkgo bilobae (EGb 761) obsahující 24% Ginkgo-heterosidů a 6% ginkgolidů a bilobalidu v množství 40 mg v 1 potahované tabletě.
Pomocnými látkami jsou u potahovaných tablet: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mastek, magnesium-stearát, makrogol 400, makrogol 6000, hydroxypropylmethylcelulóza, oxid titaničitý, červený oxid železitý (E 172).

BALENÍ
90 potahovaných tablet.

LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK, ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI.

Kategorie produktu

Parametry

Značka Tanakan
SUKL název TANAKAN TBL FLM 90
Farmakoterapeutická skupina léčiva proti demenci, nootropní léčiva, vazodilatans
Věk dítěte od 12 let
SUKL kód 47224
EAN 900466

Přílohy

Příbalová informace PDF

Tento produkt momentálně nelze objednat.

Z důvodu inventury bude možné objednávku vytvořit příští týden.

Omlouváme se za dočasnou nedostupnost. Omezení se týká jen vybraných produktů.