Tierra Verde Čistič lahví 1 kg

Drogerie

Tierra Verde Čistič lahví čistí a dezinfikuje lahve na vodu, smoothie nebo kojenecké lahvičky od usazenin minerálů, zbytků i zápachu.
Skladem na e-shopu
nebo okamžitě k rezervaci ve 0 lékáren
175

O produktu

50123759

Opakované používání lahví vede k jejich znečištění. Tierra Verde Čistič lahví čistí a dezinfikuje lahve na vodu, smoothie nebo kojenecké lahvičky od usazenin minerálů, zbytků i zápachu. Hravě si poradí i na těžko dostupných místech. 

Hlavní vlastnosti:

  • k ručnímu mytí lahví od vody, šťáv a čaje
  • na skleněné, plastové nebo nerezové nádoby a lahve
  • hravě vyčistí také dětské lahve na mléko

Složení

> 30 % soda bikarbona, 15 - 30 % perkarbonát sodný, < 5 % kyselina citronová

Použití

Do lahve nasypeme 1 polévkovou lžíci prášku (cca 30 g), zalijeme teplou vodou, uzavřeme a důkladně protřepeme. Poté lahev opatrně otevřeme a necháme roztok působit alespoň několik minut. Protože při chemické reakci vzniká značný tlak a hrozí vytrysknutí tekutiny, doporučujeme lahve čistit ve dřezu, umyvadle či vaně. Po umytí nádoby vždy vypláchneme pitnou vodou.

Upozornění

Upozornění: H272 Může zesílit požár; oxidant. H315 Dráždí kůži. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.