Drogerie

Tierra Verde Puer – bělicí prášek 1 kg

Produktová řada: Yellow & Blue
5.0
  • Tierra Verde Puer – bělící prášek zajišťuje dokonalou bělost prádla a je výborný také pro namáčení a odstraňování skvrn ze stálobarevného prádla.
189

O produktu: Tierra Verde Puer – bělicí prášek 1 kg

50123803

Úvod

Zajistěte, aby Vaše bílé prádlo bylo skutečně bílé. Tierra Verde Puer – bělící prášek je vhodný také pro namáčení a odstraňování skvrn ze stálobarevného prádla. Nahradí i prostředky na čištění odtoků dřezů, van, umyvadel, sprch a toalet. Puer (neboli perkarbonát sodný) je prací soda obohacená kyslíkem. Při aktivaci teplou vodou se uvolňuje kyslík a tvoří peroxid vodíku, který má bělící a dezinfekční účinky. Puer se za velkého šumění a pěnění rozkládá na sodu, vodu a kyslík, takže je biologicky zcela odbouratelný.

Hlavní vlastnosti:

  • zajišťuje dokonalou bělost prádla
  • odstraňuje skvrny na stálobarevném oblečení
  • přispívá k čištění odtoků toalet, dřezů a umyvadel
  • má dezinfekční a bělící účinky
  • je biologicky odbouratelný

Složení

Perkarbonát sodný


Použití

  • Pro praní bílého a světlého prádla v pračce přidejte 1-2 lžíce prášku do zásobníku spolu s pracím prostředkem.
  • Pro namáčení silně znečištěného prádla rozpusťte 1-2 lžíce prášku v teplé vodě (cca na 10 litrů) a prádlo nechte namočené nejlépe přes noc. 
  • Pro čištění WC do mísy nalejte konvici horké vody a vsypte 1-2 lžíce prášku Puer. Počkejte minimálně 10 minut, než se rozpustí, poté mísu omyjte WC štětkou. 
  • Pro čistění odtoků dřezů, umyvadel, van a sprch do odtoku nasypte 1-2 lžíce prášku Puer a zalijte hrnkem teplého octa. Ocet s práškem vytvoří pěnu a rozpustí mastné usazeniny. Nechte působit alespoň 15 minut a potom propláchněte teplou vodou.

Upozornění

Upozornění: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402). Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.


Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.