Jak ošetřit popáleniny?

 • Bolest a nachlazení
Popáleniny vznikají působením vysokých teplot na povrch těla. Nejčastějšími příčinami jejich vzniku jsou oheň, horké tekutiny, sluneční záření, chemikálie nebo elektrický proud.

Různé stupně popálení

 • Popáleniny mohou být různě závažné. Od pouhého zčervenání kůže, přes puchýře, až po velké postižení kůže. Závažnost popálenin nemusí být zprvu zřejmá a často může být podceněna.
 • Popáleniny 1. stupně a malé dobře se hojící popáleniny 2. stupně můžete ošetřit sami.
 • Ošetření větších a špatně se hojících popálenin 2. stupně a popáleniny 3. a 4. stupně svěřte lékaři.

Popáleniny 1. stupně

 • Kůže je zarudlá a bolestivá.
 • Popálené místo zchlaďte proudem studené vody (u dospělých alespoň 10 minut, u dětí 1–2 minuty). Chlazení přináší okamžitou úlevu od bolesti a často zabrání vzniku popáleniny 2. stupně.
 • Pokud si popálíte ruku, ihned si sundejte prsteny, náramky a hodinky, protože dojde k otoku popáleného místa.
 • Popáleninu ošetřete přípravkem určeným na popáleniny.

Popáleniny 2. stupně

 • Kůže je zarudlá, bolestivá a tvoří se na ní puchýře.
 • Popálené místo zchlaďte proudem studené vody (u dospělých alespoň 10 minut, u dětí 1–2 minuty).
 • Puchýře nikdy nepropichujte, mohli byste ránu infikovat.
 • U menších popálenin použijte vlhké krytí nebo náplast na popáleniny.
 • U větších popálenin překryjte postižené místo sterilním obvazem a vyhledejte lékaře.

Popáleniny 3. stupně

 • Kůže je bílá, nebolestivá. Zasaženy bývají i hlubší vrstvy podkoží.

Popáleniny 4. stupně

 • Kůže i tkáně pod ní jsou zuhelnatělé a zcela zničené.

V případě popálenin 3. a 4. stupně zajistěte co nejrychlejší transport popáleného do nemocnice.