Jak ošetřit popáleniny?

 • Bolest a nachlazení
Popáleniny vznikají působením vysokých teplot na povrch těla. Nejčastějšími příčinami jejich vzniku jsou oheň, horké tekutiny, sluneční záření, chemikálie nebo elektrický proud.

Různé stupně popálení

 • Popáleniny mohou být různě závažné. Od pouhého zčervenání kůže, přes puchýře, až po velké postižení kůže. Závažnost popálenin nemusí být zprvu zřejmá a často může být podceněna.
 • Popáleniny 1. stupně a malé dobře se hojící popáleniny 2. stupně můžete ošetřit sami.
 • Ošetření větších a špatně se hojících popálenin 2. stupně a popáleniny 3. a 4. stupně svěřte lékaři.

Popáleniny 1. stupně

 • Kůže je zarudlá a bolestivá.
 • Popálené místo zchlaďte proudem studené vody (u dospělých alespoň 10 minut, u dětí 1–2 minuty). Chlazení přináší okamžitou úlevu od bolesti a často zabrání vzniku popáleniny 2. stupně.
 • Pokud si popálíte ruku, ihned si sundejte prsteny, náramky a hodinky, protože dojde k otoku popáleného místa.
 • Popáleninu ošetřete přípravkem určeným na popáleniny.

Popáleniny 2. stupně

 • Kůže je zarudlá, bolestivá a tvoří se na ní puchýře.
 • Popálené místo zchlaďte proudem studené vody (u dospělých alespoň 10 minut, u dětí 1–2 minuty).
 • Puchýře nikdy nepropichujte, mohli byste ránu infikovat.
 • U menších popálenin použijte vlhké krytí nebo náplast na popáleniny.
 • U větších popálenin překryjte postižené místo sterilním obvazem a vyhledejte lékaře.

Popáleniny 3. stupně

 • Kůže je bílá, nebolestivá. Zasaženy bývají i hlubší vrstvy podkoží.

Popáleniny 4. stupně

 • Kůže i tkáně pod ní jsou zuhelnatělé a zcela zničené.

V případě popálenin 3. a 4. stupně zajistěte co nejrychlejší transport popáleného do nemocnice.

Články k tématu Jak ošetřit popáleniny?

 • Bolest v krku

  Bolest v krku

  • Bolest a nachlazení

  Bolest v krku není samostatnou nemocí, ale pouze příznakem doprovázejícím infekce horních cest dýchacích. Nejčastěji se jedná o zánět hltanu a patrových mandlí virového nebo bakteriálního původu. Méně často se tak projevuje alergie, následek poranění, poleptání, uvíznutí cizího tělesa v dýchacích cestách a jiné onemocnění v oblasti krku. Bolestí v krku se projevuje i zánět hrtanové záklopky...

 • Co pomůže při infekci močových cest?

  Co pomůže při infekci močových cest?

  • Bolest a nachlazení

  Během letních měsíců se řada z nás může setkat s dalším velmi nepříjemným onemocněním – s infekcí močových cest. Až 80 % případů močových infekcí vyvolává bakterie Escherichia coli.

 • Jak ošetřit drobná poranění kůže?

  Jak ošetřit drobná poranění kůže?

  • Bolest a nachlazení

  Při cestování, na túrách, při koupání, táboření i sportu, ale také při běžném provozu domácnosti. Tam všude Vás mohou potkat drobná poranění. Nejčastěji se jedná o odřeniny, puchýře, strženou kůži a drobná řezná poranění. Je nutné mít na paměti, že i když se tato poranění mohou jevit jako nevýznamná, neměla by se podceňovat. I drobné poranění může být vstupní bránou infekce, proto je nutné postižené...