Jar Prostředek na nádobí Pomegranate 2x900 ml

Drogerie

Značka: JAR
Prostředek na nádobí Jar Pomegranate je spolehlivým pomocníkem při mytí nádobí. Jeho aktivní složení snadno odstraňuje zaschlé nečistoty a odolnou mastnotu.
129

O produktu

50146363

Prostředek na nádobí Jar Pomegranate je spolehlivým pomocníkem při mytí nádobí. Jeho aktivní složení snadno odstraňuje zaschlé nečistoty a odolnou mastnotu. Můžete jej použít na talíře, skleničky, hrnce nebo pánve. S Jarem navíc ušetříte – jedna kapka umyje značné množství mastného nádobí. Tekutý prostředek s vůní granátového jablka je jemný a šetrný k pokožce. Jeho husté složení vytváří bohatou pěnu, která zatočí s každou mastnotou a efektivně ji odstraní ze všech míst. Dermatologicky testován.

Hlavní vlastnosti:

  • dokonale odstraňuje nečistoty i mastnotu
  • šetrný k pokožce, není třeba mýt v rukavicích
  • zanechává svěží vůni

Složení

5–15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, benzisothiazo­linone, phenoxyethanol, parfémy, linalool.

Upozornění

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí. H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.