Nebezpečí skryté v slunci – smrtelný melanom

 • Vlasy, kůže, nehty
Stačily čtyři dny a lékaři zachytili na sto případů rakoviny kůže. Nejagresivnějším kožním nádorem – melanomem – každoročně onemocní čím dál více lidí. Letos přibude podle onkologů zhruba 2200 pacientů. A přibližně 20 procent z nich na následky melanomu zemře. Jedinou prevencí je vedle včasného vyšetření podezřelých pigmentových znamének ochrana kůže před slunečním zářením. Jak svou pokožku účinně chránit a kdy se slunci zcela vyhnout, poradí zákazníkům speciálně vyškolený personál sítě lékáren Dr.Max.

Letní prázdninové období opět dorazilo a nejeden z nás se nechává hýčkat blahodárnými slunečními paprsky. Jenže pokud svou pokožku dostatečně neochráníme, můžeme čelit tragickým následkům. Dermatologové varují, že některým typem rakoviny kůže onemocní 45 procent lidí, kteří se dožijí 65 let. Kožní nádory nejvíce ohrožují osoby s kožním fototypem I až II, tedy se světlou pletí, jichž žije v Česku patnáct procent. I když úmrtnost na rakovinu kůže neroste tak strmě jako její výskyt, i nadále patří právě melanom k nejfatálnějším nádorům. Ročně na něj v Česku zemře přes 430 pacientů.  

Až dvě třetiny kožních nádorů přitom vznikají v důsledku vystavování se agresivnímu slunečnímu záření bez dostatečné ochrany. „Jedinou účinnou prevencí je fotoprotekce, používání vhodných krémů, plážového oblečení a vyhýbat se slunci přes poledne,“ upozorňuje Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, přednosta Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Pravidelně by na vyšetření měli chodit lidé s mateřskými znaménky a ti, v jejichž rodině se rakovina kůže vyskytla.  

Jak se před vznikem kožních nádorů efektivně chránit, poradí zákazníkům v lékárnách Dr.Max. „Kůže je (1) největší lidský orgán, (2) má řadu významných funkcí a (3) jako první reaguje na fyzikální, chemické nebo biologické vlivy vnějšího prostředí. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč naše lékárníky i další personál důkladně a kontinuálně v oblasti dermatologie vzděláváme,“ vysvětluje MUDr. Gabriel Pallay, CSc., manažer odborného vzdělávání společnosti Dr.Max. Lékárníci u všech pacientů trvale kontrolují a upozorňují, zda nejsou jejich léky případně doplňky stravy spojeny s rizikem fototoxicity či fotoalergie a nemohou vyvolat nežádoucí kožní reakci.

Když loni lékárny Dr.Max uspořádaly osvětovou akci „Aby slunce bylo vždy jen přítelem“, vyšlo najevo, že tři čvrtiny oslovených mužů i žen tráví denně na přímém slunci více jak třicet minut. „Polovina účastníků akce, nejčastěji ženy nad 60 let, také uváděla, že pozoruje na svém těle větší množství pigmentových znamének – zhruba čtvrtina lidí si zároveň ale vůbec nepřipouští, že by je sluneční záření mohlo poškodit,“ popsal výsledky průzkumu Dr. Pallay, jehož se zúčastnilo 8306 respondentů.

I tyto alarmující závěry přispěly k většímu úsilí lékárenské sítě Dr.Max vzdělávat v oblasti dermatologie a fotoprotekce nejen odborníky ale i veřejnost a zapojit se i do celoevropské kampaně dermatologů Stan proti melanomu.

V některých lékárnách Dr.Max rovněž vznikají specializované dermokoutky. „Náš odborný lékárenský personál klientům pomůže vybrat péči na míru podle typu jejich pleti a dalších požadavků. Poradíme i s vhodnou ochranou citlivé a problematické pokožky před škodlivými slunečními paprsky včetně speciálních přípravků na ochranu znamének. Nabídneme i širokou škálu vzorků na vyzkoušení,“ upřesňuje PharmDr. Petra Kučerová z brněnské lékárny Dr.Max.

Další dermocentra zatím fungují v Karlových Varech, Liberci, Ostravě, Pardubicích, Poděbradech a postupně se rozšíří po celé republice. Vedle fotoprotekce poskytne specializovaný personál zákazníkům poradenství i v ostatních oblastech péče o pleť či vlasy.

Rakovina kůže je nejpočetnější skupinou zhoubných nádorů a jejich výskyt stále prudce narůstá. Ročně v Česku onemocní kožním nádorem 25 až 30 tisíc lidí, což tvoří až třetinu ze všech nových případů zhoubných nádorů. „Populace se dožívá stále vyššího věku – proto je i kůže déle vystavena vlivům ultrafialového záření. Navíc jsme po roce 1990 začali mnohem více cestovat za sluncem a mořem, a to i v zimních obdobích,“ upozorňuje prof. Arenberger. Za posledních čtyřicet let se výskyt melanomu zvětšil osminásobně.

V rámci letošního jubilejního 10. ročníku kampaně Stan proti melanomu si pigmentová znaménka nechal lékařem vyšetřit rekordní počet zájemců. Přes čtyři tisícovky lidí pomohla ke kontrole pokožky přilákat i intenzivní podpora generálního partnera akce, sítě lékáren Dr.Max. Během čtyř květnových dní si znepokojivou zprávu o rakovině kůže vyslechlo téměř sto lidí: odhaleno bylo 38 melanomů a 59 případů bazaliomů nebo spinaliomů.

 

O MALIGNÍM MELANOMU

 • Maligní melanom je nádor vycházející z pigmentových buněk.
 • Postihuje především bílou rasu, u Asiatů se objevuje vzácně, u černochů téměř vůbec. Častěji k rozvoji melanomu dochází u lidí s nižším fototypem, kteří se při pobytu na slunci obvykle spálí.
 • Výskyt melanomu má stále vzestupnou tendenci. U mužů se vyskytuje nejčastěji na trupu, zatímco u žen na bérci nebo zádech. Neustále se také snižuje věkový průměr postižených osob.
 • Úmrtnost rovněž stoupá, ale křivka není tak strmá jako u počtu diagnostikovaných případů. To lze přičítat častější a časnější diagnostice a pokroku v terapii.
 • I nadále ale melanom zůstává jedním z nejfatálnějších maligních nádorů. Za posledních třicet let se v České republice výskyt znásobil téměř osmkrát. Ročně je u nás momentálně diagnostikováno téměř 25 případů na 100 000 obyvatel.
 • Přibližně 10–15 % melanomů je diagnostikováno s postižením lymfatických uzlin a zhruba 5 % se vzdálenými metastázami. Melanom metastazuje velmi časně a v podstatě kamkoliv, vedle uzlin se krevní cestou šíří do vzdálenějších oblastí kůže, plic, jater, kostí a centrálního nervového systému.
 • Hlavními rizikovými faktory pro vznik nemoci je působení UV záření, kožní fototyp I a II, zvýšené množství pigmentových znamének a rodinná anamnéza.
 • Je vhodné se vyvarovat zvýšenému pobytu na slunci v dětství, protože se tím podporuje tvorba pigmentových znamének. Zhruba třetina z celkového počtu melanomů vzniká právě na jejich podkladě. Velký význam má spálení kůže, jak v dětství, tak v pozdějším věku. Jediným účinným preventivním opatřením je racionální fotoprotekce.

 

Samovyšetření mateřského znaménka

Příznaky, které signalizují počínající přeměnu klidného pigmentového znaménka, jehož včasné odstranění často předejde rozvoji zhoubného nádoru, se určují pomocí tzv. pravidla ABCDE.

A (asymmetry) = asymetrie

asymetrická skvrna, která nemá formu např. oválu nebo kruhu

B (border) = ohraničení

hranice skvrny by měla být ostrá a pravidelná, pozor na neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky

C (color) = barva

znaménko by nemělo být tmavě zbarvené až černé nebo s nepravidelnou skvrnitou pigmentací a různými odstíny

D (diameter) = průměr

nerizikové pigmentové znaménko má mít průměr maximálně do 5 mm

E (elevation) = vyvýšení

růst pigmentového znaménka do výšky může být známkou postupujícího nádoru. Hraniční tloušťkou je již 1 milimetr. Pokud je však znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, nemusí nutně znamenat nebezpečí.

Pokud jsou 2 a nebo více písmen pozitivních, jedná se o rizikový projev a je čas navštívit dermatologa. Ten po prohlédnutí znaménka provede dermatoskopické vyšetření. Konečná diagnóza je stanovena na základě biopsie a histologického vyšetření.

Články k tématu Nebezpečí skryté v slunci – smrtelný melanom

 • Koloidní stříbro je v současné době hojně diskutovaným přípravkem přírodní kosmetiky. Všichni asi víme, že stříbro (latinsky Argentum, zkratka Ag) patří mezi vzácné kovy, díky svým jedinečným vlastnostem ovšem nachází uplatnění také v elektronice nebo ve fotografickém průmyslu. V současnosti vzbuzuje opět zájem jeho vlastnost, pro kterou bylo používáno již ve starém Řecku nebo Římě - a to je ochrana...

 • Aby slunce bylo vždy jen přítelem

  Aby slunce bylo vždy jen přítelem

  • Vlasy, kůže, nehty

  S blížícím se létem a stále teplejším počasím začínají na naši pokožku působit sluneční paprsky stále intenzivněji. A právě po chladných a zamračených zimních měsících je naše kůže na sluneční záření nejcitlivější.

 • Mykóza číhá na každém kroku

  Mykóza číhá na každém kroku

  • Vlasy, kůže, nehty

  Nejteplejší měsíce roku odhalují naše chodidla v otevřené obuvi a je v našem zájmu je udržet krásná nejen na pohled. Z teplého a vlhkého prostředí koupališť, společných sprch, ale i hotelových pokojů si můžeme přinést nemilého společníka zvaného mykóza.