ATTITUDE Prací gel aviváž 2v1 Mountain 1050 ml

50112326

Drogerie

3 za 2

Produkt je dočasně nedostupný Tento produkt je vyprodaný a neznáme přesný termín jeho dodání na sklad

O produktu

Záleží Vám na tom, zda přípravky, které používáte neškodí životnímu prostředí? Obsahuje více než 95 % biologicky rozložitelných složek. Stejně jako u ostatních produktů značky Attitude se i u tohoto pracího přípravku můžete 100 % spolehnout, že obsahuje jen látky šetrné k našemu zdraví. Pere, změkčuje a jemně provoní. Svěží vůně horské přírody pochází pouze z přírodních zdrojů. Je vysoce koncentrovaný.

Univerzální použití:

  • praní v pračce i pro ruční praní
  • velmi dobře funguje i při nízkých teplotách
  • lze použít na přírodní i syntetické materiály
  • vhodný jak pro bílé, tak pro barevné prádlo

Složení

Voda, 5-15% aniontové povrchově aktivní látky pocházející z kokosu (sodicum coco sulfát), 5-15% neiontové povrchově aktivní látky pocházející z kukuřice a kokosu (lauryl glucoside), <5% kationtové povrchově aktivní látky pocházející z kokosu (Bis(acyloxyethyl) hydroxyetyl methylammonium methosulphate esterquat), <5% citronan sodný , <5% glukonan sodný, methylundecanal (z citrusů), 3-hexenol (ze zelených listů), amyl salicylate (z květin).

Upozornění

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Darujte na Vánoce to nejcennější Darujte na Vánoce to nejcennější