Tierra Verde Prací prášek na bílé prádlo a pleny 850 g

Drogerie

Skladem na e-shopu

O produktu

Tierra Verde Prací prášek na bílé prádlo a pleny s bělícím účinkem a antimikrobiální přísadou. Vhodný především na ložní prádlo, dětské oblečení a látkové pleny z přírodních vláken i směsných tkanin. Prací sílu produktu podporuje prášek z namletých mýdlových ořechů.

Hlavní vlastnosti:

  • pro praní bílé a stálobarevné textilie 
  • vhodný pro dětské oblečení i látkové pleny
  • lze použít také pro praní ložního prádla

Složení

> 30 % uhličitan sodný, 5-15 % perkarbonát sodný, 5-15 % silikát, 5-15 % hydrogenuhličitan sodný (soda bicarbona), citronan sodný; < 5 % prášek z mýdlových ořechů v biokvalitě a prášek z olivového mýdla (mýdlo z olivového oleje, chlorid sodný)

Použití

  • Praní – 15 g prášku (1 polévková lžíce) na prací cyklus, pro 4-5 kg prádla.
  • Při tvrdé vodě – použijeme změkčovač vody nebo dávku prášku zvýšíme až na dvojnásobek, tvrdost vody určíme testovacím páskem.
  • Skvrny – před praním ošetříme žlučovým mýdlem nebo olivovým mýdlem s citronovým extraktem (veganská varianta).
  • Při silném znečištění – dávku prášku zvýšíme až na dvojnásobek nebo prádlo necháme před praním odmočit - rozpustíme 1 až 2 lžíce prášku PUER v teplé vodě, namáčíme nejlépe přes noc.

Upozornění

Upozornění: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Upozornění: obrázky mají pouze informativní charakter.